samboegendom

2015-06-27 i Sambo
FRÅGA
Hej,Jag har köpt ett hus med min pojkvän och vi äger halva huset var.Han har tidigare varit gift och har ett barn med henne.Barnet bor hos oss halvtid och halva tiden hos sin mamma.Om det skulle hända min sambo något, vad händer då för min del med huset?Blir hans mamma då förmyndare och får förvalta hans (barnets) del av huset tills han blir 18?Kan jag bli tvingad att sälja huset för att hans mamma vill ha ut barnets del?
SVAR

Hej

Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

När ni köper en bostad tillsammans blir denna bostad samboegendom enligt sambolagen som du hittar här. Vad som är samboegendom defineras i 3§ sambolagen som den gemensamma bostaden och bohaget. För att en bostad, oavsett bostadstyp, ska anses vara gemensam bostad ska den vara "avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål". Vid ett eventuellt dödsfall sker en bodelning, i denna bodelning ingår all samboegendom, 8 § sambolagen. Samboegendomen delas då på två oavsett om den ena sambon har betalt mer av bostaden eller bohaget. Den bostad ni nu bor i är alltså samboegendom enligt sambolagen och kommer därför delas mellan er vid en eventuell bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.

Då en sambo inte har någon arvsrätt ärver därför den avlidne sambons arvingar och då främst dennes bröstarvingar (barn) hela kvarlåtenskapen av den avlidne. Detta innebär att din sambos barn kommer ärva allt, dett framgår av 2:1 Ärvdabalken. Då din sambos barn kan vara under 18 år företräds barnet av förmyndarna och kräver denna förmyndare att få ut hela barnets andel av kvarlåtenskapen måste du lösa ut barnet. Du kan då, precis som du säger, få lov att sälja huset om du inte har råd att lösa ut barnet med medel du kan få loss på annat vis.

Din sambo har dock möjlighet att skriva ett testamente där du får ärva en del av hans kvarlåtenskap, dock inte mer än att barnet har rätt att få ut sin laglott vilket i detta fall blir 50% av kvarlåtenskapen om barnet är ensamt barn. Jag förstår om din sambo vill att hans barn ska ärva allt efter honom, men detta är en möjlighet som underlättar ekonomiskt för dig om ett dödsfall skulle ske. En sista utväg för dig blir annars att försöka förhandla om lånen med banken så att du kan lösa ut din sambos barn om det skulle behövas.

Jag hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81869)