Samboegendom

FRÅGA
Jag och pojkvännen köpte ett bostadsrätt för gemensamt boende för att inleda samboskap i höstas. Han gick in med 20% och jag 5% i kontantinsats. Lånet (75%) är på oss båda uppdelad i två delar, hälften på var och en. Vi står båda som ägare på bostadsrätten 50% var. Vi har inte skrivit på något samboavtal eller avtalat bort sambolagen.Hur blir det vid en bodelning om jag äger 42,5% (37,5% + 5%) och han 57,% (37,5% + 20%)? Han har råd att köpa ut mig säger han, men jag har inte råd att köpa ut honom. 1) Så som jag förstår det är bostaden samboegendom och skall därmed delas lika vid bodelning? Exv om vi säljer bostadsrätten och flyttar ifrån båda två. Eller ska ev vinsten/skulden fördelas utefter andelen man äger?2) Har jag någon äganderätt/kvarsittningsrätt?3) Måste jag köpa ut honom på hela hans andel eller bara 50% för att få bo kvar? Har han automatisk större rätt att bo kvar än jag då han lagt ut mer i kontantinsats?4) Har han rätt att kräva att få köpa ut mig och tvinga mig flytta ut, då han har pengarna att köpa ut mig?5) Vad är mina rättigheter i frågan? Kan jag vägra flytta ut?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Sambolagen (SamboL) är tillämplig lag på erat förhållande, se 1 § SamboL här.

Av 3 § SamboL framgår att bland annat bostad utgör samboegendom, om den förvärvats för gemensamt bruk. Ni har förvärvat bostaden för gemensamt bruk. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, se 8 § SamboL. Första ska en skuldtäckning ske ur bostaden, därefter ska egendomen fördelas lika mellan er, se 13 och 14 §§ SamboL. Därefter får ni varsin "lott", dvs ett anspråk på egendom till det fördelade beloppet.

Den make som äger mest samboegendom har möjlighet att jämka bodelningen, så att denne erhåller med, se 15 § SamboL. Jämkning kan till exempel bli aktuellt när förhållandet varit kortvarigt.

Den sambo som bäst behöver bostaden, har rätt att få denna avräknad på sin lott, se 16 § 2 st SamboL. En förutsättning för att övertagande av bostaden ska vara möjligt är att det ska anses skäligt. Många olika faktorer kan tillmätas betydelse vid behovsprövningen.

Följande information är taget från Zeteo(http://www.nj.se/cms/pub/zeteo-startsida) . "Om den ena sambon vid separation ensam får vårdnaden om barnen har denne i regel störst behov av bostaden. Motsvarande gäller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon. (Jfr nedan RH 2002:12.) Närheten till barnomsorg och skolgång är relevanta faktorer. Argumentet att vårdnadshavaren skulle ha större möjligheter att via bostadsförmedlingen få ny bostad har beträffande makar inte fått stöd i rättspraxis. Däremot synes en sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt vara faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen av om denne har störst behov av bostaden. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll bör vara relevanta faktorer".

Om ett övertagande innebär att du får mer än vad du har rätt till som din andel i boet, måste du ersätta din sambo så förmögenhetsfördelningen blir jämn mellan er (antingen med samboegendom eller pengar), se 17 § 2 st SamboL. Du kan få skäligt anstånd med betalningen. Din sambo för inte heller utan ditt samtycke sälja bostaden, se 23 § 1 p SamboL.

Vill du ha mer ingående hjälp om dina rättigheter i eran separation rekommenderar jag dig att ta hjälp av Familjens jurist, du kan boka en tid här http://lawline.se/boka.


VänligenEmil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82613)