Sambodelning och samäganderätt

Hej!

Jag köpte ett hus för två och ett halvt år sedan som jag, min dotter (har ensam vårdnad om henne) och min pojkvän flyttade till. Jag betalar alla lån och har gjort hela tiden, han har betalat max 4000kr/mån i hyra, ibland inget... har han rätt till halva huset om han flyttar ut men jag bor kvar med min dotter? Vi har inte haft gemensamt hushåll, alltid köpt egen mat osv och allt som köpts in möbler mm har jag gjort själv. Kan han kräva att jag säljer huset och vi delar på vinsen och min dotter och jag hamnar på gatan? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag för att kunna besvara din fråga är Sambolagen (SamboL).

Mitt svar kommer delas upp i två möjliga scenarion varefter en kommentar kring vad jag tror är den mest rimliga kommer följa. Första alternativet utgår från att ni är att anse som sambor och andra alternativet utgår från att ni inte är att anse som sambor.

För det första måste klargöras huruvida ni kan anses som sambor eller inte. För att ett samboförhållande ska anses föreligga måste samlevnaden vara stadigvarande, sexuellt samliv ska föreligga och ni ska anses ha gemensamt hushåll (1 § SamboL).

I ditt fall verkar det sista kravet vara det som kan ifrågasättas. I förarbeten till lagen sägs att gemensamt hushåll avser "sambornas" delning av sysslor och ekonomi. Det är inget krav att alla sysslor eller all ekonomi delas, men det ska i huvudsak delas. Görs inte detta, utan är förhållandet bara stadigvarande och innefattar sexuellt samliv, kan förhållandet skiljas från ett samboförhållande i lagens mening.

Då ni delar viss ekonomi, genom viss hyra exempelvis, skulle ni kunna anses vara sambor även om det skulle vara på svaga grunder.

Alternativ 1 - ni är sambor

För sambor gäller vid upphörande av förhållandet att en bodelning görs för att fördela samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av bohag och gemensam bostad förutsatt att dessa var inköpta för gemensam användning (3 § SamboL). Detta är förutsatt att ni inte skrivit samboavtal som exkluderar viss egendom (9 § SamboL) eller någon av samborna har fått egendom genom arv, testamente eller testamente med förbehåll om att det ska utgöra enskild egendom samt vad som ersatt sådan egendom (4 § SamboL).

Utifrån din formulering ovan verkar det som att du köpt huset för er gemensamma användning. Utifrån detta utgör då huset samboegendom och det ingår därmed i bodelningen.

Vid bodelning ska andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Andelarna beräknas på så vis att man spaltar upp vad vardera sambo äger för att sedan räkna av de individuella skulderna på sådan egendom som inte utgör samboegendom (13 § SamboL). Det som sedan återstår av samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta är dock såvida inte omständigheterna talar för annat, såsom ekonomi eller samboförhållandets längd, vilket leeder till att man kan jämka (15 § SamboL).

Utifrån min redogörelse skulle ni dela lika på huset. Dock skulle jämkningsregeln kunna vara tillämplig till din fördel då barn troligen skulle kunna ge upphov till att du skulle få behålla mer av samboegendomen. Som huvudregel försöker rättsväsendet i så låg grad som möjligt sätta personer på gatan, i synnerhet familjer där barn innefattas.

Alternativ 1 resulterar således i att du troligtvis får behålla huset genom den jämkningsregel som finns till för att undvika orimliga utfall vid tillämpningen av sambolagens regler.

Alternativ 2 – ni är inte sambor

Om ni inte är att anse som sambor blir ju inte en bodelning enligt sambolagen aktuell. Möjligen skulle din pojkvän vilja hävda dold äganderätt till huset då han kanske bidragit ekonomiskt sedan huset var köpt, vilket är en villfarelse hos din pojkvän - jag ska förklara nedan.

För att dold äganderätt ska anses föreligga ska 1) köpet av huset varit avsett för att ni båda skulle bo där; 2) båda ha bidragit ekonomiskt vid köptillfället. Bara om dessa båda är uppfyllda ska ni anses vara samägare av huset. Vid samägande kan den ena ägaren tvinga fram en försäljning (6 § Samäganderättslagen).

I ditt fall skulle din pojkvän kunna uppfylla det första kravet, om att det var avsett för att ni båda skulle bo där. Däremot kan han inte uppfylla det andra kravet, såvitt framgår av informationen jag givits ovan. Med detta sagt skulle han inte utifrån alternativ 2 kunna hävda en rätt till hälften av huset vid en separation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”