Sambodelning och prisbasbelopps-regel

2016-08-08 i Sambo
FRÅGA
hej,Jag har varit sambor i över 20, när min sambo avlider. Jag vill nu genomföra en bodelning. Vi har en samboegendom som är totalt värd 1.4 miljoner kr. Och sen så har min sambo lämnat efter sig övrig egendom som är värderad till 300.000 kr. Hon har inte efterlämnat något testamente. Hon har sin mamma som är vid liv. en halvsyster (som är på faderns sida, men deras pappa, alltså min sambos och hennes halvsysterns pappa är avliden). Vidare har hon sin farfar vid liv, och hennes två kusiner och deras pappa. Hur blir det liksom med arvsdelningen? Får jag något arv av min sambos egendom? Eller fördelas allt på alla andra i hennes familj?tack på förhand! Skulle verkligen uppskatta ifall ni kan bistå med lite laghänvisningar samt siffror, så att jag kan få veta mer exakt hur fördelningen kommer att se ut, hur mycket var och en får. Jag har även fått höra att man kan ha rätt till att uppbära två prisbasbelopp av den gemensamma samboegendomen, vad innebär det exakt? Hur vet man när det blir aktuellt isf? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om denna har förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. Vad som inte ingår i samboegendomen framgår av 4§ Sambolagen. Sambolagen är dock dispositiv, vilket innebär att man genom avtal kan avvika från regleringen vilket framgår av 9§ Sambolagen.

Vad som utgör sambors gemensamma egendom framgår av 5§ Sambolagen och sambors gemensamma bohag framgår av6§ samma lag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas inte som sambors gemensamma bohag eller egendom, vilket framgår av 7§ Sambolagen.

Gällande bodelningen ska den göras med utgångspunkt i egendomsförhållandet dagen då samboförhållandet upphörde och begäran ska i detta fall framställas senast när bouppteckningen förrättas, 8§ Sambolagen.

Vid bodelningen skall först sambornas andelar i samboegendomen beräknas, 12§ Sambolagen. Då andelarna beräknas ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. För skulder som inte är hänförliga till samboegendomen får sambon bara täckning om den egna egendomen inte täcker skulden, 13§ Sambolagen.

Vad som återstår efter efter avdrag för täckning av skulder läggs samman och delas lika mellan samborna, 14§ Sambolagen.

Vad gäller prisavdrag gäller detta att om ett samboskap upphör på grund av dödsfall har den efterlevande sambon rätt att vid sambodelningen efter avdrag för skulder minst få ut behållen egendom till ett värde av minst 2 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor vilket innebär att det rör sig om 88600 kr.

I ditt fall har ni samboegendom till ett värde av 1,4 miljoner. det framgår inte ifall detta är med eller utan avräknade skulder. Förutsatt att skulder är avräknade har du alltså rätt till hälften av samboegendomen, alltså 700 000 kr. Detta är betydligt mer än 88 600 kr och prisbasbelopps-regeln är därför inte tillämplig.

Sambor har ingen arvsrätt, alltså har du ingen arvsrätt till din sambos egendom. Arvsrätt har i första hand bröstarvingar, 2 kap 1§ Ärvdabalken. Finns inga bröstarvingar har föräldrarna arvsrätt, 2 kap 2§ Ärvdabalken. I detta fall är ena föräldern avliden, detta innebär att hälften av arvet (som alltså besår av hennes del i sambodelningen och den övriga egendomen, i detta fall egendom till värde av 1 miljon kronor) tillfaller modern och andra hälften tillfaller halvsystern, även detta framgår av 2 kap 2§ Ärvdabalken.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!


Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (452)
2020-09-23 Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?

Alla besvarade frågor (84563)