Sambodelning bostad

FRÅGA
Hej Min sambo och jag äger en bostadsrätt hon flyttar ut, men vill sen flytta in igen och jag skall flytta ut. Har hört att man skall göra anspråk inom 3 månader , men skall det vara skriftligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga förstår jag det som att ni äger en bostadsrätt gemensamt och den är därmed samboegendom eftersom ni köpt den tillsammans. När ett samboförhållande avslutas ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna, detta innefattar bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen. Ni har därför rätt att dela lika på bostaden om någon av er påkallar sambodelning, vilket måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § Sambolagen.

Om en av er vill behålla bostaden framför den andra finns det en möjlighet att köpa ut den andra parten genom att betala halva värdet av bostaden till den som inte längre ska bo kvar. Betalningen kan ske både genom pengar och genom att avstå egendom till motsvarande värde, som inte är att anse som uppenbart olämplig för den part som blir utköpt. Annars är huvudregeln att den sambo som bäst behöver bostaden får denna tilldelad sig, det som är avgörande för bedömningen är om någon har ensam vårdnad om barn, bostaden är handikappanpassad eller att parten har svårt att få ny bostad pga betalningsanmärkningar osv. Om ni inte kan lösa sambodelningen själva kan ni ansöka om hjälp via domstolen, då kommer en objektiv bodelningsförrättare att utses och fördela samboegendomen (däribland bostaden) mellan er.

Sammanfattningsvis: Huvudregeln är att ni ska fördela egendomen lika mellan er på egen hand. Skulle detta inte gå får någon av er ansöka skriftligt till domstolen om att en bodelningsförrättare ska utses för att fördela egendomen mellan er, bostaden kommer tilldelas den som bäst behöver den. Annars finns det möjlighet för den som vill bo kvar i bostaden att köpa ut den part som ska flytta ut.
Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91127)