Sambodelning

Hej! Jag o sambon ska separera. Hur går vi tillväga? Står lika 50% -50% på huset,

Köptes för 1.700 000

Lån : Bolån : 2.395.000, privatlån: 101.500ca

Värderat til (2olika) 2.950 000 och 3.250 000

Taxeringsvärde : 1.912 000

Hur gör vi med cyklar, bil, grejor- delar vi det lika?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågan.

Sambor är två personer som stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande enligt Sambolagen 1 §, se här.

När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I denna bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning.

Avgörande för om en bostad är att betrakta som samboegendom är om den är avsedd för att användas gemensamt vid tidpunkten av förvärvet av bostaden. I så fall är den förvärvad för gemensam användning och därmed att betrakta som samboegendom. Eftersom ni båda står på huset så antar jag att så är fallet. Den kommer därför utgöra samboegendom och ska delas lika mellan er vid en bodelning.

Bilen utgör inte samboegendom och ska enligt huvudregeln inte delas lika vid en bodelning. Det är den som äger bilen som har rätt till den. Ägaren till bilen är inte den som är registrerad utan den som betalat för den. Man kan därmed samäga en bil trots att den enbart är registrerad på en person. Har båda personerna betalat för bilen kan det alltså vara så att båda äger den. Om din sambo inte har betalat något, kan hen dock inte göra anspråk på bilen utan måste kunna visa att hen betalat. Detsamma gäller för cyklar, här är det dock mer troligt att endast en av er har betalat för hela.

Vad gäller övriga grejer exempelvis möbler utgör dessa endast samboegendom om de har förvärvats för gemensam användning. Om du och din sambo köpt möbler gemensamt kommer dessa utgöra samboegendom. Har ni däremot köpt saker som inte är ämnade för gemensam användning utgör det inte samboegendom och ska därmed inte delas lika mellan er.

Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning