Sambobodelning bil

FRÅGA
Jag och min sambo har separerat nyligen. När min pappa blev dement så fick jag hans bil. Vi skrev min bil på min sambo eftersom det blev billigare med försäkringen. Jag har läst på internet att den som betalt för bilen har rätt till den vid förhållandets slut. Jag vore tacksam om ni vill redogöra för mig vem som har rätt till bilen.Med vänliga hälsningar
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en bodelning som kan ske när ett samboförhållande avslutas ska samboegendomen fördelas mellan samborna enligt 8 § Sambolagen (SL). Vad som är samboegendom är reglerat i 3 § Sambolagen som anger att smabornas gemensamma bostad och bohag är samboegendom. En bil är varken bostad eller bohag och därmed är den inte heller samboegendom. Vid bodelningen ska endast den som är ägare till bilen få behålla den. I de läget blir det en bevisfråga vem som står som ägare till bilen där de faktum att sambon står som registrerad ägare säkert kommer väga tungt vid en domstolsprocess.

Det finns en möjlighet att du kan hävda dold samäganderätt som innebär att även om en sambo i ett samboförhållande står som ensam ägare kan den andra sambon ändå anses som delägare. Det är inte reglerat i lagtext utan från HD:s praxis se NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1992 s. 163.

I NJA 2004 s. 397 uttalade HD vilka omständigheter som ställs för att dold samäganderätt vid köp ska föreligga. De är att egendomen inköpts för gemensamt bruk, att den make eller sambo som inte utåt framträder som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att båda parterna avsett att äganderätten skall vara gemensam.

Utan att veta mer detaljer är det svårt att kunna avgöra om dold samäganderätt föreligger. Om du vill veta mer i frågan är du välkommen att kontakta Lawlines jurister för att utreda frågan mera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?