Samboavtals omfattning

FRÅGA
HejSambo avtal – fast egendom !Jag är sambo sedan flertal år. Min sambo flyttade in i mitt hus.Jag själv har nu köpt ett mindre hus såsom en investering och ev framtida flytt dit tillsammans med min sambo.Min fråga är : gäller ett sambo avtal - som vi har - även för fast egendom.?Eller kan hon kräva i en ev. separation halva värdet av fastigheten.?Om det är så, kan man undvika framtida problem om jag gör den till en näringsfastighet.?Jag har redan idag en annan egendom som jag har investerat i och är uthyrd såsom näringsfastighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du just nu är sambo med en person. Ni bor tillsammans i ett hus som du köpte innan samboförhållandet. Du har nu köpt ett annat hus som du tänker att ni eventuellt ska flytta in i framtiden. Du beskriver att ni har ett samboavtal och som jag förstår det undrar du om ert nuvarande samboavtal även "gäller", d.v.s. omfattar, det hus du nu har köpt.

Ett samboavtal kan utformas på två olika sätt, vilket framgår av 9 § i sambolagen. Antingen så skriver man att bodelning inte ska ske vid en separation. Om ni har skrivit detta kommer en bodelning inte ske när ni eventuellt separerar och då kommer din sambo inte få del av någon av dina bostäder, fastigheter eller näringsfastigheter. Ni har då helt avtalat bort möjligheten till bodelning. Om ni har utformat samboavtalet på detta sättet "gäller" alltså samboavtalet det nya hus du har köpt.

Det andra sättet ett samboavtal kan utformas på är att man skriver att viss egendom inte ska utgöra samboegendom. Eftersom endast samboegendom ingår i en bodelning mellan sambor medför ett sådant samboavtal att bodelningen inte omfattar den egendom som anges i samboavtalet. Om det är ett samboavtal av detta slag ni har, och det i avtalet således står t.ex. att "fastigheten XX ska inte ingå i en bodelning", kommer ert nuvarande samboavtal med största sannolikhet inte att omfatta även det nya hus du nu har köpt. Detta beror i slutändan på tolkningen av avtalet och eftersom jag inte har tillgång till avtalet kan jag inte tolka det.

Huruvida ert nuvarande samboavtal omfattar det nya huset beror således först och främst på vad det är för slags samboavtal. Är ert samboavtal av det första slaget jag beskrivit, ska ingen bodelning alls ske, varför din sambo inte kan ta del i ditt nya hus. På så sätt kan man alltså säga att ert nuvarande samboavtal omfattar även ditt nya hus. Om ert samboavtal istället är av det andra slaget jag beskrivit, kommer samboavtalets formulering få stor betydelse. Det kan vara så att det nya huset omfattas, och det kan vara så att det inte omfattas.

Eftersom det kan vara så att ditt nya hus eventuellt inte omfattas av samboavtalet vill jag ge lite råd på hur du - om huset inte omfattas av samboavtalet - kan gå tillväga för att din sambo ej ska kunna ta del i huset i en eventuell framtida bodelning. Den första och bästa åtgärden är att ni upprättar ett nytt samboavtal. I ett sådant nytt samboavtal kan ni tydligt reglera vad som gäller för det nya huset. Detta förutsätter givetvis att ni är överens om att upprätta ett nytt samboavtal.

Om ni inte båda är villiga att upprätta ett nytt samboavtal finns det en möjlighet för att din sambo inte ska kunna ta del i ditt nya hus vid en framtida bodelning. Och det ni behöver göra då är helt enkelt att inte flytta in i huset. För att huset ska bli samboegendom krävs att huset är avsett som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen i detta syfte (se 5 § sambolagen). Om ni äger ett annat hus och detta används som bostaden och ditt nya hus inte används som en bostad, t.ex. hyrs ut, kommer huset inte anses vara avsett som ert gemensamma hem och som innehaft huvudsakligen i detta syfte. Då utgör inte huset samboegendom och då ingår inte huset i en eventuell framtida bodelning.

Sammanfattning

Jag har alltså konstaterat att ditt nya hus, beroende på hur ert nuvarande samboavtal är formulerat, såväl kan som inte kan, omfattas av ert nuvarande samboavtal. Om samboavtalet är skrivet på ett sådant sätt att bodelning är utesluten, t.ex. "bodelning ska inte ske mellan oss", så kommer en bodelning inte ske och din sambo kommer då inte kunna ta del i ditt nya hus. Om det istället är skrivet så att viss egendom inte ska ingå i en bodelning så kan ditt nya hus ingå i bodelningen (d.v.s. inte omfattas av samboavtalet), lite beroende på den närmare formuleringen. Om ert samboavtal är upprättat på detta andra sättet vill jag rekommendera er att fundera på att låta en jurist titta på det och eventuellt upprätta ett nytt samboavtal. Om ni gör detta, och kan komma överens om att ett nytt samboavtal ska upprättas, så kan du vara säker på att huset inte ingår i en bodelning. Om ni inte lyckas upprätta ett nytt samboavtal kan du, genom att se till att ni inte flyttar in i ditt nya hus (och t.ex. hyr ut det istället) se till att huset aldrig kommer att utgöra samboegendom och som därför inte ingår i bodelning.

Vill ha att någon av våra jurister hjälper dig att titta på samboavtalet och eventuellt upprätta ett nytt eller har kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2219)
2019-04-18 Min sambo betalade större kontantinsats, har hen då rätt till större vinst vid en försäljning?
2019-04-18 Hur delas värdet av och kostnader för en lägenhet när sambos ska flytta isär?
2019-04-15 Kan man kräva att en sambo efter separation flyttar från den gemensamma bostaden?
2019-04-15 Måste sambor dela lika på alla kostnader?

Alla besvarade frågor (67937)