Samboavtals giltighet vid särboende

FRÅGA
Min sambo o jag skrev samboavtal samt testamente att vi skulle ärva varandra. 2014 blev vi särbos men vi är ett par iallafall och nu undrar vi om vårt gamla testamente samt avtal gäller då en av oss går bort? Eller måste vi skriva nytt? Hälsningar Anita
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 § sambolagen (2003:376) (SamboL) (här) avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Du och din partner är således inte längre sambor i lagens mening eftersom ni har flyttat isär. Enligt 9 § SamboL (här) får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Samboavtalet ni har upprättat gäller alltså endast i det fall ni är sambor och separation blir aktuellt. Om en av er därför skulle avlida när ni inte är sambor så gäller inte samboavtalet.

Om testamentet som ni har upprättat uppfyller formkraven enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (här) så gäller testamentet ifall en av er skulle avlida. Testamentet har inte tappat sin giltighet bara för att ni har flyttat isär, utan det gäller oavsett om ni bor ihop eller inte. Det behövs således inte upprättas något nytt testamente i detta fall.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?