Samboavtals giltighet

Hej!

Jag och min sambo skrev ett avtal med bådas underskrift och datum, att ifall vi nån dag väljer att gå skilda vägar så komma jag att vara den som stannar i lägenheten och att det kommer vara hon som lämnar lägenheten. Nu när dagen har kommit och vi har gjort slut och bestämt att gå skilda vägar, så tvingar hon ut mig från lägenheten och lägger ut alla mina kläder och värdesaker från lägenheten, dvs. "kastar" ut mig på gatan. Vad kan jag göra, då jag nu är "hemlös" efter hennes beslut.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Det avtal du och din föredetta sambo har skrivit med varandra är ett giltigt samboavtal. En överenskommelse mellan sambos om egendom har inget annat formkrav än att det enligt 9 § Sambolagen ska vara skriftligt och att båda parterna ska skriva under det. Du får helt enkelt ta fram det skriftliga avtalet och hävda din rätt för sambon. Grundregeln är pacta sunt servanda, dvs avtal ska hållas och framkommer av avtalslagen. Om den ena parten inte håller vad den lovar begår den ett avtalsbrott. Om hon fortfarande vägrar har du skäl för att stämma henne.

Det finns som sagt inga andra formkrav än de jag nämnt ovan för ett avtal men kan vara bra att när man skriver ett avtal att det bevittnas och skrivs under från två utomstående personer. På så sätt är det lättare att bevisa avtalets giltighet ifall att den andre parten skulle påstå att det inte är dennes underskrift på avtalet. Kan vara bra att tänka på tills nästa gång.

Hoppas att hon inte krånglar utan att hon inser sin skyldighet enligt avtalsförbindelsen.

Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning