Samboavtal vid inflyttande till ny gemensam bostad

FRÅGA
Vi bor ihop i "mitt" hus och vi har ett samboavtal som säger att ingen äger rätt till den andres fastighet, bankkonton, fordon eller enskild egendom. Min sambo hyr ut sin lägenhet i andra hand och står således inte skriven på "husets adress". Nu skall vi flytta till ett annat hus, som också kommer "vara mitt". Han kommer inte stå skriven på denna adress heller, då han fortfarande hyr ut lägenheten. Vad gäller i detta läge om vi skulle separera.... vi tänker skriva samboavtalet likadant på "detta hus".Har han någon "rätt till" huset då vi gemensamt flyttar till en "ny" bostad vid separation? Skall vi skriva samboavtalet på något annorlunda sätt ? Han betalar självklart "hälften" av kostnaden för huset.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 § Sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Er nya bostad verkar vara förvärvad för gemensam användning. Samboegendom ska fördelas mellan er vid en eventuell separation enligt 8 § i samma lag. 9 § Sambolagen anger dock att ni får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett sådant samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Det krävs ingen registrering. Om ett villkor i avtalet är oskäligt får det dock jämkas eller lämnas utan avseende vid en bodelning.

Vad som är viktigt vid upprättande av ett avtal är att det är så tydligt som möjligt, för att undvika att det tolkas på ett icke-avsett sätt. Ett vanligt avtalsinnehåll i ett samboavtal är att Sambolagen inte ska gälla vid en bodelning utan att egendom som var och en har införskaffat ska vara dennes enskilda. Det är svårt för mig att säga exakt hur ni ska utforma ert avtal utan att veta om alla omständigheter som måste beaktas. För att vara helt säkra på att formuleringen blir korrekt är det bästa att ta hjälp av en verksam jurist. Lawline samarbetar med Familjens jurist och genom denna länk (http://lawline.se/boka) kan du snabbt och lätt boka en tid med dem.

Lycka till!

Vänligen,


Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88256)