Samboavtal vid flytt till gemensam bostad

FRÅGA
Hej, jag vill köpa en lägenhet. Jag har sambo, han bor hos mig, men har inte adress hos mig, och han har inte svensk personnummer. Måste vi skriva samboavtal, när vi ska flytta tillsammans till den andra lägenhet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När ett par stadigvarande bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll blir sambolagen tillämplig (1 § sambolagen). I ditt fall blir, såvitt jag kan bedöma, sambolagen aktuell. Det innebär att en bodelning ska göras, på liknande sätt som vid skilsmässa, om samboförhållandet skulle upphöra och någon av samborna begär bodelning (2 och 8 §§ sambolagen). Det som ingår i bodelningen är all samboegendom, dvs. sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3-7 §§ sambolagen).

Om du köper en lägenhet som ni flyttar in i tillsammans är bostaden förvärvad för er gemensamma användning. Bostaden kommer då att ingå i en eventuell framtida bodelning. Det innebär förenklat att bostadens värde, med avdrag för de lån som belöper på bostaden, delas mellan er två.

Om du inte vill att bostaden ska ingå i en framtida bodelning kan ni upprätta ett samboavtal, enligt 9 § sambolagen. Det innebär att ni upprättar ett kontrakt där ni skriver att bodelning inte alls ska ske mellan er (dvs. att ingen egendom ska delas mellan er) alternativt att viss egendom, t.ex. den aktuella bostaden, inte ska ingå i en bodelning. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?