Samboavtal om att allt lösöre som finns i en hyresrätt tillhör den ena sambon?

FRÅGA
Hej! Om man är sambo, kan man skriva avtal att all egendom,lösöre som finns i en hyresrätt tillhör den ena parten? Tack på förhand! MvhMaria
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som så att du undrar över om man kan skriva att all egendom, lösöre som finns i en lägenhet tillhör den ena parten i ett så kallat samboavtal. Eftersom ni är sambor, gäller sambolagen. Enligt 3 § sambolagen (se här) utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom. Egendomen är endast samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § sambolagen (se här), där anges att exempelvis gåvor som den ena sambon fått av någon annan än den andra sambon med förbehåll om att egendomen ska vara enskild, eller egendom som ena sambon erhållit genom testamente med förbehåll om enskild egendom undantas från samboegendomen. När ett samboförhållande upphör (på annat sätt än att samborna ingår äktenskap med varandra) skall samboegendom, vilket som nämnts innan är sambors gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning, fördelas mellan samborna genom en bodelning, men endast om någon av samborna begär det, enligt 8 § Sambolagen (se här). Däremot så kan sambor enligt 9 § Sambolagen (se här) avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om man som sambor således skulle avtala att egendom, exempelvis lösöret i en lägenhet, ska undantas, förlorar det sin egenskap av samboegendom och egendomen ingår inte vid en eventuell bodelning. Ett samboavtal är giltigt om det upprättas skriftligen och undertecknas utav samborna, eller de blivande samborna, se 9 § 2 st. Sambolagen (se här). Ni kan således avtala om att lösöret i lägenheten tillhör den ena sambon i ett samboavtal och att detta ska undantas från en eventuell bodelning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2661)
2020-07-13 Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?
2020-07-13 Har min före detta sambo rätt till hälften av lägenhetens värde?
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (81838)