Samboavtal och lagfart

2015-01-18 i Sambo
FRÅGA
Vid ett arvskifte finns ett samboavtal om en fördelning av en bostad men den kvarboende sambon står som lagfaren ägare på hela fastigheten vad är det som gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller sambos är huvudregeln att bostad som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom och därmed ska delas lika vid ev. bodelning (se 3 § sambolagen). Detta oavsett vem som står som ägare eller vem som har betalat bostaden. Undantag från denna huvudregel kan åstadkommas genom att ett samboavtal upprättas, vilket ska ske skriftligen och undertecknas av bägge samborna (se 9 § sambolagen). I ett samboavtal kan avtalas att bodelning inte ska ske alls (d.v.s. sambolagen avtalas bort helt) alternativt att viss egendom (i detta fall bostaden) inte ska ingå i bodelningen. Det hela beror således på vad som står skrivet i avtalet.

Framgår av avtalet att bodelning inte ska ske är det avtalet som gäller och inte sambolagen (då rör det sig om ett samboavtal). Bostaden ska då fördelas enligt avtalet (med viss reservation för att ena sambons rätt till bostad i vissa särskilda fall, inte går att avtala bort, se 22 § sambolagen). Sägs däremot ingenting om bodelning i avtalet blir situationen svårare. Frågan blir då om det är avtalets fördelning eller sambolagens hälftendelning som ska gälla (såvida inte avtalet stadgar 50/50-delning eftersom de två alternativen då får samma utfall). Då måste avtalets innebörd bli föremål för tolkning där parternas avsikt med avtalet, omständigheterna vid avtalets tillkomst och liknande blir relevant. (Se t.ex. NJA 2003 s. 650 där ett avtal om procentuell fördelning inte ansågs utesluta sambolagens tillämpning, men där bodelningen istället jämkades. Jfr också HovR dom 2012-10-02 mål nr 2751-11 där sambor i som äktenskapsförord betecknat avtal bestämt 80/20-delning av fastighet. Hovrättens majoritet ansåg att avtalet uteslöt bodelning, d.v.s. avtalets fördelning kom att gälla).

Om du känner att du vill gå vidare och kontakta en jurist gällande tolkningen av avtalet finns en sådan möjlighet här.

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81736)