Samboavtal och eventuellt övertagande av bostad

Hej!

Jag har en fråga som jag hoppas att ni ska kunna hjälpa mig att svara på.

Det är nämligen såhär. Jag ska köpa en lägenhet, jag har tagit ett lån och kommer själv gå in med kontantinsatsen.

Dock bor jag med min sambo i dagsläget och planen är att han ska flytta in med mig. Vilka lagar gäller när man blir sambo? Jag vill nämligen skydda alla mina tillgångar. Han har en son på 7 år som även han kommer bo med oss i perioder.

Jag har hört att man kan skriva samboavtal som skyddar oss mellan att han inte får några av mina pengar eller saker i lägengeten MEN jag har sett att det finns någon "lag" som man inte kan skriva undan som i princip betyder att om han är i större behov av lägenheten (pga att han har barn) så har han rätt i att köpa den av mig för marknadsvärdet.

Stämmer det med ovan? Och finns det något man kan skriva för att undvika problem där? Likaså finns det andra lagar som jag måste tänka på och avtal som vi måste skriva mellan varandra?

Uppskattar verkligen att få hjälp, gärna så enkelt förklarat som möjligt :)

Tusen tack!

Vänligen

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Sambolagens regler

I sambolagen regleras bland annat vad som gäller när ett samboförhållande upphör, till exempel hur tillgångar i en sådan situation ska fördelas. När ett samboförhållande upphör (av annat skäl än att samborna ingår äktenskap) kan någon av parterna inom ett år begära bodelning. Bodelning innebär att sambornas så kallade samboegendom fördelas mellan dem. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, OM egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det finns vissa undantag till detta, några av dessa undantag kan du läsa mer om i 4 § sambolagen. Ett annat undantag är om samborna har skrivit ett så kallat samboavtal; i ett sådant kan samborna själva reglera att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från bodelningen.

Specialregeln gällande gemensam bostad

Precis som du nämner i din fråga så finns det en bestämmelse som innebär att en sambo som bäst behöver bostaden kan få rätt till den, det framgår av 22 § sambolagen. Den här bestämmelsen är tvingande, vilket innebär sambos inte kan avtala bort den genom ett samboavtal eller på något annat sätt.

Bestämmelsen kan bli tillämplig om din sambopartner skulle kunna anses bäst behöva bostaden om samboförhållandet upphör. Det krävs i sådana fall även att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om du och din sambopartner inte har eller har haft barn tillsammans, krävs synnerliga skäl för att din sambopartner ska anses bäst behöva bostaden. Synnerliga skäl skulle till exempel kunna föreligga om en sambo är gravid med ett gemensamt barn. Men att det krävs synnerliga skäl indikerar ändå att det ställs ett relativt högt krav när det inte finns eller har funnits något gemensamt barn, och jag tolkar din fråga som att något sådant gemensamt barn inte finns i ditt fall. Om inget sådant skulle tillkomma har jag svårt att se att synnerliga skäl skulle kunna föreligga.

Om specialregeln gällande gemensam bostad skulle bli aktuell vid en bodelning skulle du givetvis ha rätt att få ut bostadens värde (så länge det i samboavtalet är skrivet att lägenheten inte ska ingå i en eventuell bodelning). Först och främst räknar man av bostadens värde när man bestämmer sambornas andelar i bodelningen. Om inte det går eller räcker, ska det som fattas betalas med pengar.

Sammanfattande svar

När ett samboförhållande upphör är huvudregeln att gemensam bostad och bohag blir samboegendom och delas lika vid en bodelning. Däremot kan sambos reglera vilken egendom som ska vara eller inte vara samboegendom. Mitt tips till dig och din sambo är att ni skriver ett samboavtal där det framgår vilken egendom som inte ska ingå i en eventuell bodelning, till exempel din lägenhet och dina övriga tillgångar. Däremot så går det inte att avtala bort specialregeln som gäller gemensam bostad som jag skrev om här ovan. I praktiken krävs det att den ena sambon har vårdnaden för ett gemensamt barn för att denna regel ska bli aktuell.

Tänk på att det finns vissa formkrav för ett samboavtal; det måste vara skriftligt. Ett tips är även att datera samboavtalet, detta på grund av att det alltid är det senaste samboavtalet som gäller, och därför är det viktigt att veta vilket datum ett samboavtal skrevs om man ändrar sig och skriver ett eller flera nya samboavtal efter det första.

Behöver du hjälp med att upprätta ett samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”