Samboavtal och äktenskapsförord

FRÅGA
Vad för avtal finns det när det gäller sambo eller äktenskap?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

För det första finns det så kallade samboavtal. I samboavtalet samtycker ni att sambolagens bodelning inte ska gälla och fastställer i stället vem som ska få vad vid en separation. Om ni inte har ett samboavtal betyder det att allt bohag samt den gemensamma bostaden delas lika oavsett vilken part som betalt mer än den andra.

Du kan hitta Lawlines tjänst för samboavtal här

Sedan finns det även äktenskapsförord. Detta är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Enskild egendom räknas inte in i en eventuell framtida bodelning. Det respektive make/maka köper in under äktenskapet äger var och en, ett äktenskapsförord förändrar inte det.

Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Det kan se ut på olika sätt, och därför finns ingen särskild blankett. Ett äktenskapsförord ska dock vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Du kan hitta Lawlines tjänst för äktenskapsförord här

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93196)