Samboavtal i efterhand

FRÅGA
Kan vi upprätta ett samboavtal i efterhand? Vad händer om den ena partnern vägrar skriva under? Jag har betalat hela kontantinsatsen själv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser som gäller kring samboförhållanden finns i sambolagen, som du hittar här.

När ett samboförhållande upphör på grund av något annat än att samborna gifter sig ska bodelning ske om någon av samborna begär det, 8§ Sambolagen. I eventuell bodelning ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, 3§ Sambolagen.

Genom att skriva ett samboavtal kan sambor avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå vid bodelning, avtalsvillkoren kan senare även ändras genom att samborna skriver ett nytt samboavtal,9§ Sambolagen. Enligt regelns ordalydelse kan samboavtal endast skrivas innan och under samboförhållandet. Dock har lagstiftaren i förarbeten uttryckt att det inte är otänkbart att samboavtal skrivs efter samboförhållandets upplösning för klarhetens skull och därmed är det alltså möjlig att upprätta ett samboavtal i efterhand.

För att samboavtalet ska vara giltigt krävs att avtalet är skriftligt och att båda samborna har skrivit under det,9§ 2st Sambolagen. Om ena partnern vägrar att skriva under har alltså inte ett giltigt samboavtal upprättats. Ena partnern kan därför inte ensidigt förhindra att viss egendom inte ska ingå i eventuell bodelning.

Genom att använda vår avtalstjänst, som du hittar här, kan du snabbt och enkelt upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88200)