Samboavtal gällande den gemensamma bostaden

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo planerar att köpa min sambos släkthus som vi idag hyr. Jag vill vara med och äga huset men en förutsättning för detta verkar vara att min sambo då har företrädesrätt till huset om vi skulle separera vilket är ok för mig. I nuläget finns inga planer på att vi ska gifta oss. Går det att skriva någon typ av avtal om att min sambo ska ha företrädesrätt till huset om vi skulle separera?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

”Sambor” är man enligt lagen när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Som regel ska man dessutom ha bott tillsammans i minst 6 månader. I din fråga anger du inte hur länge ni har bott ihop, men eftersom du benämner din partner som din sambo, utgår jag ifrån att ni också är ”sambor” enligt lagens definition.

Frågor om företrädesrätt till hus vid ett samboförhållandes upphörande regleras i Sambolagen (SL). Sambolagen är dock dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort sambolagens regler genom att skriva ett samboavtal.

I jämförelsesyfte har jag valt att presentera hur situationen skulle se ut för er om ni tillsammans köpte släkthuset utan att upprätta något samboavtal. Om du redan har koll på detta kan du bortse från nedanstående rubrik och hoppa direkt till ”rekommendationer”.

Hur situationen ser ut om ni köper släkthuset utan att skriva samboavtal

Om ert samboförhållande skulle ta slut har var och en av er rätt att begära att samboegendomen ska fördelas mellan er genom bodelning. Detta framkommer av SL 8§. Bodelning är något som man aktivt måste begära senast ett år efter samboförhållandets upphörande. Med andra ord, begär ingen av er bodelning kommer en sådan inte att ske, men begär en av er bodelning medan den andra motsätter sig detta, ska bodelning ändå ske. Sker inte bodelning, behåller respektive ägare all sin egendom.

Det som kan fördelas genom bodelning är endast det som utgör samboegendom. Samboegendom är enligt SL 3§ den gemensamma bostaden och bohaget, men endast om dessa förvärvats för gemensam användning. När bodelning sker kommer samboegendomen, efter avräkning för skulder, delas lika mellan dig och din sambo. Egendom som inte är samboegendom ska inte delas och behålls av sin respektive ägare.

Om ni tillsammans köper din sambos släkthus, kommer huset att räknas som samboegendom eftersom det kommer utgöra er gemensamma bostad som ni avser att använda tillsammans. Släkthuset ska därför ingå i en bodelning om en sådan begärs. Om ni nu äger släkthuset tillsammans, kommer huset att tillfalla den av er som bäst behöver bostaden. Givetvis måste den sambo som får bostaden kompensera den andre sambon mellanskillnaden, om värdet på huset överstiger den lott som den sambon som får bo kvar är berättigad. Detta framkommer av SL 16 §.

Begärs inte bodelning, kommer ni båda behålla er respektive ägarandel av släkthuset. Det finns då inga regler för vem som har rätt att köpa ut den andre för att få hela släkthuset för sig själv.

Sammanfattningsvis, om ni inte skriver något avtal om företrädesrätt för din sambo, är hen inte försäkrad att få huset på sin lott vid en eventuell bodelning. Om du behöver bostaden bättre har nämligen du rätten att erhålla släkthuset.

Rekommendationer

Som nämnt ovan, och som du är inne på i din fråga, går det att skriva ett avtal om att din sambo ska ha företrädesrätt till släkthuset vid en separation. Det går som sagt att avtala bort sambolagens regler genom att skriva ett samboavtal. Ni kan genom ett sådant t ex bestämma att släkthuset inte ska ingå i en eventuell bodelning och att din sambo ska få företrädesrätt. Jag rekommenderar er starkt att skriva ett samboavtal, då det är det lättaste sättet att uppnå det ni vill.

Skulle ni vilja ha hjälp att upprätta ert samboavtal för att försäkra er om att det blir rätt utformat och därmed juridiskt bindande, kan vi hjälpa er med det HÄR. Skulle ni ha övriga frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss igen. Ni kan även ringa oss på 08-533 300 04 eller skicka ett mail till info@lawline.se.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86486)