Samboavtal för bohag

FRÅGA
Jag skall flytta in hos min pojkvän som äger en bostadsrätt. Behöver vi skriva ett samboavtal så att jag inte har rätt till hälften av allt lösöre som fanns innan min inflytt?
SVAR

Hej,

tillämpligt lagrum i detta fall är Sambolagen. Enligt lagen ska den gemensamma bostaden och bohaget utgöra samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §).

Gemensamma bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Således räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 §).

Det som inkluderas i bohaget är endast egendom som förvärvats för gemensam användning. Detta betyder att när man förvärvat egendomen då har i syfte att båda personerna ska använda den. Jag utgår ifrån att din pojkvän vid förvärvande av lösören inte haft i syfte att även du skulle använda dem då du inte bodde där. Således ingår denna egendom inte i någon eventuell bodelning. Samboavtal behöver således inte skrivas för lösöre som fanns innan du flyttade in.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86931)