Samboavtal efter samboförhållandets början

FRÅGA
Hej!Jag köpte min bostadsrätt två år innan min sambo flyttade in (2010). Jag står för hela lånet. Vad händer om vi separerar? Vi har inte skrivit något samboavtal och han betalar inte något till lånet utan bara löpande utgifter. Kan man skriva samboavtal nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör samboskap finns regler om detta att finna i sambolagen, som du hittar här.

Om sambor separerar ska all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av samborna begär det,8§ Sambolagen. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen.

Eftersom du har köpt bostadsrätten två år innan din sambo flyttade in antar jag att du inte köpte bostadsrätten med syfte att förvärva den till ert samboförhållande. Eftersom bostadsrätten inte har förvärvats för gemensam användning är den inte samboegendom och din sambo har då inte rätt till någon del av lägenheten om ni separerar.

När det gäller samboavtal kan man skriva det både före och under samboförhållandet. Detta innebär alltså att ni kan skriva ett samboavtal nu, 9§ Sambolagen. För att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal kan du använda dig av vår avtalstjänst, som du hittar här. Ett samboavtal skulle kunna användas för att tydliggöra att din sambo inte ska ha rätt till lägenheten om ni separerar.

En viktig sak att tänka på när det gäller bostadsrätten är att ibland finns det en rätt för den sambo som bäst behöver lägenheten att överta den. Detta gäller även om bostaden inte utgör samboegendom och denna bestämmelse går inte att avtala bort. Regeln aktualiseras då övertagandet även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skälig,22§ Sambolagen. Bestämmelsen blir främst tillämplig då samborna har barn och barnen ska bo hos en sambo, som då har störst behov av lägenheten. Den som övertar bostadsrätten enligt denna bestämmelse ska ersätta den andra sambon för bostadens värde,22§ 3st Sambolagen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?