Samboavtal, bostad och bohag.

FRÅGA
Hej! Jag har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet och är ensamt stående på kontraktet och min pojkvän funderar på att flytta in hos mig. Om vi skulle göra slut vad gäller då? Han står ju inte på kontraktet och alla möbler m.m i lägenheten har jag betalat för. Gåvor som vi gemensamt fått av hans mamma måste vi dela på dem? Vad har han rätt till? Vad kan jag göra för att säkra upp att han inte tar med sig mina saker eller försöker få rätt till lägenheten vid eventuellt uppbrott?
SVAR

Hej och tack för dig fråga.

Du bör känna till att samboskapet inte är formbundet utan uppstår av sig själv om två personer har levt varaktigt under äktenskapsliknande förhållanden. Med varaktigt brukar det talas om en period på 6 månader.

Det är alltså efter det som du och din blivande sambo kommer få de rättigheter och skyldigheter som Sambolagen garanterar er.

Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag som du och din blivande sambo har förvärvat gemensamt, enligt 3 § Sambolagen.

Det innebär att de saker du redan har anskaffat innan samboskapet uppkomst inte kommer kunna anses vara förvärvade för gemensam användning.

Vad gäller gåvorna som ni fått gemensamt sedan tidigare är min mening att dessa ska delas lika om det var din pojkväns mammas vilja att ge gåvan till er båda.

Vad gäller bostaden så är utgångspunkten att du behåller den. Det finns dock undantag. Eftersom ni inte har gemensamma barn, krävs att synnerliga skäl talar för att din sambo skall få överta bostaden, med stöd av 22§ 1 st. Sambolagen. Vad som utgör synnerliga skäl skall bedömas i varje enskilt fall. Ett exempel på vad som kan anses vara tillräckligt för att synnerliga skäl skall anses föreligga är att en sambo är gravid med ett gemensamt barn. Enligt min åsikt bör inte "synnerliga skäl" anses föreligga i ert fall. Jag är dock inte lämpad att göra den bedömningen, då jag inte känner till samtliga omständigheter i ert fall.

Mina rekommendationer för att du ska känna dig så skyddad som möjligt är att skriva ett samboavtal och uppföra en förteckning på vilka saker som är dina. En förteckning kan utgöra ett bevis om det uppkommer en tvist i framtiden. Samboavtal kan ni få hjälp att upprätta här, jag vill dock vara tydlig med att det inte går att avtala bort de skyddsregler om övertagande av bostad i vissa fall. Dessa har uppkommit för att skydda framförallt barn till personer i samboförhållande och är alltså indispositiva.

Med vänlig hälsning

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2758)
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

Alla besvarade frågor (85290)