Samboavtal - bindande?

FRÅGA
Jag och min sambo ska separera och vi har skrivit ett samboavtal. I avtalet står det att jag ska betala en ersättning på 6000kr i månaden tills det att den andre avslutat sina studier vilket är om ett år. Vi båda har skrivit under avtalet tillsammans med två vittnen. Jag har nu satt in 50000kr på mitt ex konto för att han ska klara sommaren ekonomiskt eftersom han inte får några studiemedel under den perioden. Det står inget i avtalet om att jag ska sätta in 50000 kr hans konto. Jag ångrar samboavtalet eftersom det är orimligt att jag ska betala ett underhåll löpande. Speciellt om det är så att han jobbar i sommar och har hög lön. Dessutom har han ett sparkapital och kan klara sig utan min hjälp fram tills det att studierna är avklarade. Jag vet att jag inte är underhållsskyldig enligt sambolagen men vilken skyldighet har jag om båda har godkänt det i samboavtalet?
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis finner du en kort sammanfattning på din fråga. Vidare finner du en förklaring av mitt svar och slutligen en rekommendation om hur du bör gå vidare.

Du är bunden av "samboavtalet"

Det avtal som ni har ingått rör sig inte, i dess juridiska mening, om ett samboavtal utan om ett helt vanligt avtal. Eftersom ni båda har accepterat avtalets innehåll blir avtalet även bindande för er båda. Du är således tyvärr bunden att hålla din del av avtalet, även om du i efterhand ångrar dig.

Djupare redogörelse

Ett samboavtal regleras i 9 § Sambolagen som du hittar här. Ett samboavtal kan endast reglera frågor rörande bodelning som antingen handlar om att bodelning inte ska ske, alternativt att viss egendom inte ska ska ingå i bodelningen.

Ert avtal gällande underhållsskyldigheten får således räknas som ett avsides avtal och då blir det istället allmänrättsliga principer om avtal som blir tillämpliga. Ni har egentligen endast ingått ett avtal där du förbinder dig att utge pengar till din f.d. sambo. Vad ni därefter rubricerar avtalet som spelar egentligen mindre roll och likaså vad ni rubricerar betalningen som.

Avtal är till för att hållas

I svensk avtalsrätt finns en princip som kallas för "Pacta sunt servanda" som innebär att avtal är till för att hållas. Att bryta ett avtal innebär ett kontraktsbrott vilket kan leda till att den part som bryter avtalet kan bli skadeståndsskyldig. Det är därför inte möjligt att ångra ett avtal som har ingåtts mellan två privatpersoner, om det inte finns särskilda skäl för detta. Dessa går att finna i 30-36 §§ Avtalslagen - som du finner här. Som exempel kan anges att avtalet i sig skulle vara oskäligt och därav ska ogiltigförklaras.

Min rekommendation

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå för att de ska kunna göra en djupare analys av ert avtal och se om det finns någon grund för ogiltigförklaring. Detta är din enda möjlighet att frångå din "underhållsskyldighet".

Kontaktuppgifter

Önskar du hjälp av vår byrå är du välkommen att kontakta mig så hänvisar jag ärendet vidare till dem. Du når mig per e-post: johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott och trevlig helg,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?