Samboavtal beträffande fastighet

Hej!

Jag och min sambo har separerat och äger en bostad 50/50. En jurist på banken har skrivit ett "avtal mellan sambor" där det står: Att reglerna om bodelning i Sambolag (2003:376) ej ska gälla i vårt förhållande beträffande vår fastighet. Vad menas med detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Avtalet som bankens jurist har upprättat mellan er innebär att du och din sambo har avtalat bort sambolagens bodelningsregler i förhållande till er bostad.

Enligt 3 § sambolagen är sambors gemensamma bostad samboegendom. När sambor separerar kan någon av samborna begära att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Det är denna bodelning ni har avtalat bort, avseende bostaden, genom samboavtalet.

Även ert gemensamma bohag utgör samboegendom. Sambors gemensamma bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Detta har ni inte avtalat bort i ert samboavtal, vilket innebär att möbler, hushållsmaskiner och annat som ni har i ert gemensamma hem (t.ex. tv, tavlor, dator osv.) ska fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det.

Vid en bodelning beräknar man först sambornas andelar i samboegendomen (12 § sambolagen). Då räknar man ut hur mycket vardera sambo äger av samboegendomen och drar sedan av så mycket att det täcker skulder som en sambo hade vid separationen (13 § sambolagen). Det som sedan återstår av samboegendomen läggs samman och delas lika mellan samborna (14 § sambolagen).

Avseende er bostad gäller istället samäganderättslagen, om ni inte har avtalat något annat. Det innebär att om någon av er ska bo kvar i bostaden och vill äga hela bostaden själv måste den sambon köpa den andras andel av bostaden. Säljer ni bostaden får ni 50 % var av köpeskillingen eftersom ni äger bostaden 50/50.


Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning