FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal23/02/2015

Samboavtal

Min sambo och jag äger 50% var av vårt hus och har lagt in lika stor insats. Vi har delat upp lånen så att hälften dras från mitt och andra hälften från hans konto. Jag vill gärna lägga in mer i insats men undrar hur jag kan garanteras att få tillbaka motsvarande vid en eventuell försäljning eller separation. Räcker det att jag själv skriver något om det eller måste båda skriva under något?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Sambolagen är en dispositiv lag, vilket innebär att det är möjligt att avtala om att lagens bestämmelse helt eller delves inte ska gälla genom att skriva ett samboavtal. Samboavtalet ska vara skriftligt och måste vara undertecknat av både dig och din sambo.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Vänliga hälsningar,

Louise EskesenRådgivare