Samboavtal.

FRÅGA
Dottern och sambon delar bostadsrätt , jag vill skänka det belopp som jag har lånat ut med villkoret att dottern blir ensam ägare . (samboavtal ska skrivas)Hur ska de gå till väga ? (jag skriver gåvobrev)
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboavtal:

Samboavtal enligt 9§ sambolagen kan ingås när som helst innan eller under samboförhållandet. Det ända egentliga kravet på samboavtal är att det ska skrivas under av båda samborna. Dock tillkommer ett indirekt krav på samboavtalets giltighet att det inte är oskäligt. Bedömningen om avtalet är oskäligt eller inte görs både vid ingåendet av avtalet samt tiden då det aktualiseras (när man gör slut) enligt 9§ 3st sambolagen. Typexempel på när ett samboavtal kan vara oskäligt är om ena parten inte förstått innebörden av avtalet, ena sambon bedragit den andra eller senare omständigheter påkallar jämkning av ekonomiska skäl.

Ditt fall:

Som sagt kan din dotter och hennes sambo avtala om hur de ska fördela samboegendomen om förhållandet skulle komma att upphöra. Det formella kravet är som sagt endast att båda parterna skriver under avtalet. Dock finns chans att jämka eller helt ogiltighetsförklara samboavtalet om det blir oskäligt. Att helt och hållet tillskriva den ena av sambon hela bostadsrätten utan ersättning är något som kan komma att ses som oskäligt när förhållandet väl upphör.

Om dock ersättning tillkommer den sambo som avstår från sin andel i bostadsrätten upphör avståendes att vara oskäligt. Dock räcker inte vilken ersättning som helst utan ersättningen ska helst motsvara sin dotters sambos del av bostadsrätten. Ersättningen måste inte motsvara hela marknadsvärdet på din dotters sambo andel i bostadsrätten men den får heller inte vara allt för låg i relation till marknadspriset. Denna bedömning tar hänsyn till hur bostadsrätten är finansierad, vem som betalat hur mycket etc.

Exempel:

Din dotter och sambo har betalat 500 000 vardera varav de tillsammans lånat 200 000 av dig. Om du efterskänker lånet om 200 000 har de betalat 400 000 vardera. Att i detta scenario helt tillskriva lägenheten till din dotter skulle kunna ses som oskäligt vid senare tidpunkt. Om han är medveten om innebörden av avtalet talar sett till mindre del för oskälighet.

Genomgående viktigast är att båda samborna är införstådda med situationen och samboavtalets innebörd.

Gåvobrev:

För att en transaktion ska ses som en gåva krävs 3 saker:

1. Gåvan ska ske av fri vilja från gåvogivarens synvinkel.

2. Gåvan ska innefatta överföring av förmögenhet (pengar eller annat).

3. Ingen motprestation ska ske. (man får alltså inte något av motsvarande värde i utbyte).

En gåvoutfästelse är som huvudregel inte bindande. För att bundenhet ska uppstå krävs det att utfästelse sker i gåvobrev alternativt att utfästelsen var menad att komma till allmänhetens kännedom (1§ Lag om gåvobrev). Allmänhetens kännedom är inte en fast gräns men det innebär att det krävs mer än bara mottagaren och dennes vän. När man ger en gåva för man som sagt inte kräva en motprestation men man får fortfarande villkora gåvan. Detta innebär konkret att du får skriva in ett villkor i gåvobrevet att de skriver det önskade samboavtalet.

Även här måste dock gåvovillkoret vara skäligt. Man får alltså inte villkora att gåvomottagaren ska lämna bort sin bostadsrätt för 10 000 kronor (om det inte är marknadsvärdet), få denna att begå brott eller dylikt. Detta bör dock inte bli ett problem.

OBS! Gåvan är bindande oavsett villkor om denna kommit din dotter och hennes sambo tillgodo. Du kan alltså inte senare lägga in villkor för gåvans förverkligande när gåvan redan givits (1§ Lag om gåvobrev).

Svar:

Din dotter och hennes sambo får avtala om lite vad de vill i samboavtalet så länge båda parter skriver under avtalet och det inte är oskäligt. Anledningen till samboavtalet är att du efterskänker en skuld och utfärdar gåvobrev. Avtalet ska då skrivas så att din dotter äger hela bostadsrättsrätten.

Nu vet inte jag hur stor skulden som du efterskänker är men det jag kan säga är att huvudregeln för om de tagit lånet gemensamt är att de solidariskt svarar för denna. Detta innebär att lånet som de tagit ska belasta dem lika om inget annat avtalats om. Detta innebär konkret att den skuld du efterskänker endast kommer att tillgodogöras din dotters sambo till 50%. (detta innebär att om du efterskänker 200 000 kronor kommer 100 000 tillgodogöras din dotters sambo). Dessa 50% ska till så stor del som möjligt motsvara din dotters sambos andel i bostadsrätten för att undvika senare oskälighet.

Vad gäller gåvobrevet låter din fråga som att det är en ren gåva. Som extra säkerhet att samboavtalet skrivs kan du villkora gåvan att gåvan endast ges om och när samboavtalet ingåtts. Spara även gåvobrevet och gör en anmärkning att gåvobrevet ligga still grund för samboavtalet.

Sammanfattat bör din dotter och hennes sambo:

1. Utforma samboavtalet tydligt i vilket även skäl till fördelningen kan skrivas.

2. Du kan villkora gåvobrevet att gåvan inte gives om inte samboavtalet skrivas under. (dock ej om brevet redan utgivits)

3. Spara gåvobrevet och gör en anmärkning om att gåvobrevet är skälet till samboavtalet.

4. Din dotter och din dotters sambo måste skriva under samboavtalet.

Vänligen:

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82781)