Samboavtal

FRÅGA
Hej,En fråga angående samboavtal.Kan ett samboavtal reglera ägandeförhållandena så att den ena parten äger huvuddelen av bostaden säg 80/20 eller delas det alltid 50/50. Jag äger mitt hus sedan 10 år tillbaka. Nu har jag sambo och vi planerar att bygga om huset i en uthyrningsdel samt en del där vi bor själva.Investeringen i ombyggnationen är tänkt att vi skall dela ca 1.000.000:- (Huset är i nuläget värderat till 5.200.000:- ) Jag vill att detta skall tas hänsyn till vid en ev. separation och utforma samboavtalet därefter.Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) (här) avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll.

Sambolagen säger att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (samboegendom) ska delas lika vid en bodelning, se 3 och 8 §§ SamboL (här) och (här). Den bostad som du införskaffat för 10 år sedan anses alltså inte som samboegendom och kommer därför inte ingå i en bodelning vid en eventuell framtida separation så länge du inte vid förvärvet av bostaden hade som syfte att ni två skulle bo där tillsammans.

Det faktum att ni tillsammas lägger in pengar för ombygnation av bostaden kommer troligen inte påverka vem som har juridisk rätt till bostaden vid en bodelning. I ett rättsfall, NJA 1986 s. 513, likställde man den ekonomiska vinningen vilken följer av en ombyggnation eller renovering, med en gåva till husets ägare.

För att inte omfattas av sambolagen krävs det att man skriver ett samboavtal, se 9 § SamboL (här). Kanske vill ni, trots sambolagens bestämmelser om att endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika vid bodelning, dela på bostaden.

Genom ett samboavtal kan man själv specificera och bestämma t.ex. en viss summa som ena sambon ska garanteras vid en försäljning av bostaden eller hur vinst i en framtida separation ska fördelas procentuellt mellan samborna. Det finns inget krav på att man måste avtala om att bodstaden ska delas med hälften och det går alltså att bestämma att den ena sambon ska ha rätt till huvuddelen av bostaden.

De formkrav som finns för att ett samboavtal ska anses giltigt är att avtalet är skriftligt utformat samt undertecknat av båda samborna, se 9 § 2 st. SamboL (här).

Om det skulle vara så att ni vill gå efter sambolagens bestämmelser, alltså att bostaden inte ska delas så rekomenderar jag att ni iallafall upprättar ett avtal som talar om att du är ägare av bostaden. Sambolagen reglerar nämligen inte äganderätten utan bara vad som ska ingå i en bodelning eller ej. Ett avtal som reglerar äganderätten kan skydda dig från utmätning/konkurs hos din sambo. Framgår det tydligt att viss egendom tillhör dig och inte din sambo kan Kronofogden aldrig göra anspråk på den egendomen. Det är alltid en en god idé att vara övertydlig och upprätta avtal som talar om exakt hur ni vill ha det.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?