Samboavtal

FRÅGA
Hej!Vår son ska flyga ut ur boet och har köpt en bostadsrätt till sig själv. Han äger 1/1-del och står ensam på både bostadsrätten och lånet. Han har betalt en stor summa kontant, av medel som vi som föräldrar har sparat till honom, samt tagit ett lån på resten. För att han skulle få lånet var det en förutsättning att vi som föräldrar borgade för honom, vilket vi också gjorde. Han har en flickvän och hon kommer att flytta in tillsammans med honom i bostadsrätten. Nu till frågan: Vad säger Sambolagen? Har hon rätt till halva bostadsrätten ifall de skulle separera?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att sambolagen ska vara tillämpning krävs det att förutsättningarna i 1 § sambolagen (SamboL) är uppfyllda. Ett samboförhållande föreligger när två personer i ett parförhållande stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Upphör samboförhållandet ska en bodelning göras om någon av parterna begär det och samboavtal inte föreligger. Det är alltså möjligt för sambor att avtal som vad som ska ingå i en eventuell framtida bodelning eller om bodelning ska ske över huvud taget, se 9 § SamboL. Samboavtal ska upprättas skriftligt och de båda samborna måste skriva under avtalet.

Finns inget samboavtal kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. Vid en bodelning inkluderas den gemensamma bostaden och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som menas med bostad och bohag framgår av 5 och 6 §§ SamboL. Att endast din son har bidragit till inköpet av bostaden påverkar inte egendomens karaktär. Det avgörande bli alltså syftet med köpet av bostaden detta framgår då lagstiftaren använt sig av termen ”för”. Har han köpt lägenheten för att bo där själv utgör bostaden inte samboegendom men har den införskaffats för att din son och hans flickvän ska bo där tillsammans utgör bostaden samboegendom och ska således ingå i bodelning. Har en part förvärvat egendomen före samlevnaden kan normalt inte denna anses vara förvärvad för gemensam användning, det kan dock finnas undantagsfall då förvärvet anses ha skett för det gemensamma bohaget eller bostaden, främst när det finns ett tydligt syfte med köpet och detta syfte är att egendomen ska komma till parternas gemensamma användning. Det här blir ofta en bevisfråga och mitt råd är därför att skriva ett samboavtal för att vara på den säkra sidan.

Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2660)
2020-07-13 Har min före detta sambo rätt till hälften av lägenhetens värde?
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?
2020-07-10 Ingår huset i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81831)