Samboavtal

Hej! Jag blev sambo i våras och vi köpte mina föräldrars hus till starkt reducerat pris. För att inte värdeövergången till min sambos familj (han har två barn) ska bli alltför stor vid en ev separation, står i husköpekontraktet inskrivet att vi äger 65% respektive 45% i huset. Vi har inte skrivit något samboavtal. Om vi delar på oss, vad gäller? Har han ändå rätt till 50%. Kan vi i så fall i efterhand skriva ett samboavtal som klargör ägandeandelen? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om sambors gemensamma bostad och bohag finns i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå, 8 §. Med samboegendom menas sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 §. Jag tolkar din fråga som att ni köpte huset för att du och din sambo skulle bo där tillsammans, vilket innebär att huset är samboegendom som ska ingå vid en eventuell framtida bodelning.

Vid en bodelning får vardera sambo från sin egendom göra avdrag för sina skulder. Då endast samboegendom ska ingå i bodelningen får ni bara göra avdrag för sådana skulder som går att hänföra till samboegendom, t ex bolån, 13 §. Det som återstår efter att ni gjort avdrag för skulder, läggs samman och värdet av egendomen delas lika mellan er, 14 §.

Din sambo får alltså inte nödvändigtvis rätt till ett värde motsvarande 50 % av huset. Hur fördelningen blir är däremot beroende på hur stor del ni äger var av övrig samboegendom (t ex möbler) samt hur stora skulder ni har.

Genom att upprätta ett samboavtal kan ni frångå sambolagens regler om bodelning. Genom att avtala om att huset inte ska ingå vid en eventuell bodelning kommer fördelningen av husets värde istället att ske enligt köpeavtalet. Ett samboavtal kan upprättas under ett pågående samboförhållande och ni kan även ändra det genom att upprätta ett nytt avtal. Samboavtalet ska svara skriftligt och undertecknat ar er båda, 9 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning