Sambo. Försäljning av gemensam bostad & fråga om köpeskilling

Jag undrar om jag och min sambo som har ett gemensamt boende i en bostadsrätt och vi/jag ska sälja den som jag har betalat och som jag står ensam på kontraktet på. Kommer han att automatisk få hälften av pengarna vid en försäljning som min sambo ?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 § sambolagen (2003:376) utgörs samboegendom av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Man måste först avgöra om huruvida bostaden som innehavs med bostadsrätt är samboegendom eller ej, detta framgår inte riktigt av din fråga. Om du har förvärvat bostadsrätten före samlevnaden anses den normalt inte ha förvärvats för gemensam användning och utgör därmed inte samboegendom och tas därmed inte med i en eventuell bodelning. I vissa fall kan förvärv av bostadsrätt som skett i nära anslutning till ingåendet av samboförhållandet anses ha skett med avsikten att bostadsrätten ska användas gemensamt, och blir därmed samboegendom.

När ett samboförhållande, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, upphör kan enligt 8 § sambolagen en av samborna begära att samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Vid en bodelning beräknas först sambornas andelar i samboegendomen enligt 12 § sambolagen. Sedan avdrag gjorts för att täcka skulder en sambo har ska det som återstår av samboegendomen läggas samman och därefter delas lika mellan samborna enligt 14 § sambolagen.

Om bostadsrätten inte är samboegendom och du efter en försäljning förvärvar en ny bostad med avsikten att den ska bli er gemensamma bostad, blir denna nya bostad samboegendom och vid en eventuell bodelning ska värdet av bostadsrätten delas lika mellan samborna. Det innebär att någon automatisk hälftendelning av köpeskillingen efter försäljning av bostadsrätt inte företas. Det är först vid en eventuell bodelning som samboegendom delas lika enligt lag. Om din bostadsrätt inte är samboegendom och du med pengarna från försäljning varken förvärvar gemensam bostad och bohag, ska dessa pengar inte tas upp vid en eventuell bodelning, eftersom det inte utgör samboegendom.

Det kan även noteras att du inte utan den andra sambons samtyckte får överlåta gemensam bostad enligt 23 § sambolagen även om bostaden inte utgör samboegendom.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline.

Hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning