Sambo vill överta bostad vid bodelning

FRÅGA
Ett sambopar skall gå i sär. Paret äger fastighet 50% var.Ena parten vill bo kvar.Hur gör man detta rätt gentemot bank och båda parter?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För sambor är det inte obligatoriskt att genomföra en bodelning. Detta skall dock ske om någon av samborna begär det. Det som ska delas är samboegendomen, vilket utgörs av bostad och bohag som förvärvats för att vara sambornas gemensamma, se 3 § sambolagen här. Om vi antar att parets gemensamma bostad utgör samboegendom och således skall ingå i bodelningen är den sambo som behåller bostaden skyldig att ersätta den andre sambon så att en likadelning av samboegendomen kommer till stånd rent värdemässigt. I praktiken innebär detta följande:

*1.* Bostaden ges ett marknadsvärde (värdering utförd av mäklare kan vara att föredra)
*2.* Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt (fiktiv eftersom ingen försäljning sker i realiteten).
*3.* Därefter delas summan i två delar, respektive parts del av bostadens värde. Den part som ska behålla bostaden är skyldig att ersätta den andra parten för hans/hennes del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att den parten tar över den andra partens del av lånet, vilket måste godkännas av banken. Denna del avräknas från det belopp den övertagande parten ska ersätta den andra parten med.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86944)