Sambo vill äga olika mycket av bostaden, hur gör man?

Hej! Jag och min sambo står precis inför ett köp av bostad. Vi kommer att gå in med olika stora andelar. På ett ungefär kommer det vara jag 65% och min sambo 35% . Men vi vet idag inte exakt hur mycket det kommer bli då vi först måste sälja vår nuvarande lägenhet. Hur kan vi efter att vi skrivit på kontrakt för den nya bostaden, om det behövs, korrigera andels fördelningen? Jag har hört talas om tilläggsavtal, hur funkar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Allmänt:
Eftersom ni är samboende är det Sambolagen som är tillämplig på just ert förhållande, om ni gifter er är det istället äktenskapsbalken som är tillämplig för era tillgångar. Svaret på din fråga blir dock ungefär samma oavsett.

Samboegendom:
Ni är alltså sambo och inte gifta. Huvudregeln för sambo är att man faktiskt har samboegendom. (Egendom som man äger båda två tillsammans oavsett vem som faktiskt betalat för det). Motsvarande typ av egendom heter giftorättsgods för gifta men berör då både fastighet, ägodelar, pengar, aktier osv. När man är sambo är det dock enbart bostad och bohag som kan utgöra samboegendom om egendomen förvärvats för gemensamt användande. I samboegendom ingår alltså inte pengar, aktier, motorcyklar eller liknande, enbart bostaden och bohag kan bli gemensamt pga förhållandet.

Detta innebär alltså att om ni köper lägenheten för gemensamt bruk enligt fördelningen du nämner så kommer ni, om ni väljer att avsluta ert förhållande, ändå anses äga 50 % vardera. Vem som har betalat för bostaden spelar då ingen roll.
Det här är alltså huvudregeln enligt 3 § sambolagen och det är detta som kommer att gälla om ni inte skaffar ett sk. samboavtal.

Samboavtal:
Ett samboavtal är samma sak som ett äktenskapsförord i stort sett. Med hjälp av ett samboavtal kan man sätta 3 § nämnd ovan ur spel och välja att äga egendomen med olika fördelning. 9 § sambolagen.
Ett samboavtal i ert fall kan alltså säga att bostaden inte skall anses vara samboegendom enligt sambolagens bestämmelser utan istället fördelas så som ni själva väljer enligt avtalet.

Mitt råd:
Det är inte avancerat att skriva ett avtal, det gäller dock att vara tydlig. Det finns en del mallar att hitta på internet om man känner för det, här är ett simpelt förslag från mig men det finns många sätt att göra det hela på:
"Samboavtal
[Namn, personnummer] och [Namn, personnummer] beslutar härmed att sambolagens (2003:376) regler om samboegendom vid bodelning inte skall tillämpas för vår gemensamma bostad [Bostadens förteckning].
Istället skall följande gälla, 65 % av försäljningssumman skall tillfalla [Ditt namn] och 35 % skall tillfalla [sambons namn].
För det fall att bostaden renoverats och parterna i avtalet betalat olika mycket kan andelarna ovan justeras för att den som bekostat större del av renoveringen skall gottgöras vid en försäljning.

[Namn och underskrift]
[Namn och underskrift]"


Det här är som sagt var bara ett förslag, och delen om renovering kanske låter lite överkurs, men det är bra att nämna eftersom det kan bli problematiskt om avtalet sagt en viss summa och den parten som ska få minst har bekostat stora och dyra renoveringar som då den andre partnern tjänar mest på.

Lycka till med avtalet och behöver du vidare hjälp med avtalsfrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning