Sambo vägrar flytta

Min sambo vill inte flytta.

Vad göra?

Vi har sambo avtal där jag äger hus o bohag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett samboförhållande juridiskt sett ska anses upphört krävs att samborna, eller någon av dem gifter sig, avlider eller att samborna flyttar isär, se 2 § Sambolagen (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376#P2S1). Även en ansökan om bodelning är ett sätt att manifestera att samboskapet har upphört. Om en av samborna vägrar att medverka till en sådan bodelning kan man hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare som sköter bodelningen och upprättar en bouppteckning, se 2 § 2 st. SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P2S2).

Då det i samboavtal är reglerat att bostaden och bohanget tillhör dig, utgör de inte s.k. samboegendom som i annat fall blir föremål för en bodelning, se 3 och 9 §§ SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P3S1) och (https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Värt att tänka på är att enligt 9 § 3 st. SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P9S3) kan ett villkor i ett samboavtal jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om det skulle anses vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt.

Ifall bostaden, som i ditt fall, inte utgör samboegendom, har din sambo ingen rätt, att mot din vilja, bo kvar i bostaden.

Genom en ansökan om vanlig handräckning, kan man få hjälp av Kronofogden med en eventuell avhysning av sambon, se 3 § Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746#P3S1). En sådan ansökan kan göras via Kronofogdens hemsida.

Den som olovligen inträger eller kvarstannar i annans bostad kan göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1) vilket kan, om brottet är grovt, resultera i att det blir fråga om fängelse i högst två år. Det kan alltså även vara en idé att upplysa din sambo om att dennes agerade utgör ett brott.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”