Sambo vägrar att sälja vår gemensamma lägenhet

Måste hjälpa min syster som har levt många år under förtryck och nu vill hon skiljas men hennes sambo vägrar att sälja deras lägenhet. Hon vill ha hjälp av mig.

Hur ska jag , hon göra.

Hon äger halva lägenheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska vi kika i sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen (SamägL).

Allmänt om samboförhållande
Ett samboförhållande upphör om äktenskap ingås mellan varandra eller med någon annan, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider (2 § SamboL). Genom att flytta upphör alltså samboförhållandet, vilket aktualiserar frågor om hur sambornas gemensamma egendom ska fördelas. En sambo kan begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandets upphörde (8 § SamboL). Det innebär att samboegendom ska delas upp mellan din syster och hennes sambo. Det förutsätter dock att de inte har skrivit något samboavtal som säger att sådan bodelning inte ska ske (9 § SamboL). Jag utgår dock i mitt svar ifrån att sådant avtal inte finns och att bodelning därför ska göras. Din syster kan då vända sig till tingsrätten för att ansöka om att få en bodelningsförättare förordnad (26 § SamboL).

Den egendom som ingår i sådan bodelning är så kallad samboegendom. Samboegendom är egendom eller bostad som samborna köpt för gemensam användning (3 § SamboL). Jag kommer utgå ifrån att den lägenhet som din syster äger tillsammans med sin sambo köptes för sådan gemensam användning. Alltså utgår jag ifrån att denna lägenheten inte köptes av din syster eller hennes sambo innan samboförhållandet inleddes.

Försäljning av bostad
Som utgångspunkt gäller att en sambo inte får sälja en bostad utan den andra sambons samtycke (23 § SamboL). Det innebär alltså att din syster som utgångspunkt inte får sälja bostaden om inte hennes sambo går med på det. Det din syster då kan göra är att vända sig till tingsrätten och ansöka om tillstånd att få sälja egendomen (24 § SamboL).

Eftersom din syster och hennes sambo äger lägenheten tillsammans finns även en möjlighet att framkalla en försäljning på en offentlig auktion (6 § SamägL). Det görs också genom en ansökan till tingsrätten.

Sammanfattning och råd

Det finns alltså egentligen tre sätt att lösa det här problemet på.

Ni kan vända er till tingsrätten och ansöka om en bodelning.Ni kan vända er till tingsrätten och ansöka om att få sälja lägenheten.Ni kan vända er till tingsrätten och ansöka om en tvångsförsäljning.


Jag skulle råda er att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa er att gå vidare med detta. Om ni vill kan ni boka tid hos en av våra jurister här.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning