Sambo som ärver med fri förfoganderätt

2019-02-14 i Testamente
FRÅGA
Hej min svägerskas sambo har testamenterat allt till henne med fri förfoganderätt och efter hennes död skall kvarlåtenskapen gå till orologiska föreningen utrotningshotade fåglar mm vad betyder det för min svägerska?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regelverken kring arv hittar du i ärvdabalken

Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att din svägerska får t.ex. spendera eller sälja egendomen precis som hon vill under sin livstid. När hon sedan avlider ska vad som återstår av arvet tillfalla föreningen.

Oavsett om arvet bestod av pengar eller ägodelar så är arvet som ska tillfalla föreningen inte "knutit" till specifik egendom, utan en kvotdel. Om arvets värde exempelvis utgjorde 1/5 av din svägerskas totala förmögenhet så kommer 1/5 av hennes kvarlåtenskap sedan att gå till föreningen när hon avlider. Detta innebär att vad föreningen får i slutändan kan både vara större eller mindre än vad sambon givit till din svägerska från första början.

Den begränsning som följer av att hon ärvt med fri förfoganderätt innebär att hon inte får testamentera bort arvet till någon annan än föreningen. Vem som kommer att ärva den delen efter din svägerska har ju hennes sambo redan bestämt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2142)
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?
2019-05-20 Vilka argument finns det för att ej Successionsrätten ej skall gälla ?

Alla besvarade frågor (69196)