Sambo, särkullbarn och fördelning av arv

Min sambo´s mamma har avlidit, han är särkullbarn då mamman är omgift med en son i det äktenskapet. Dom har testamente skrivet och äger allt gemensamt. Vad blir då min sambo´s arv efter sin mamma? Dom äger en villa och har ett företag ihop.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambo och arvsrätt

Sambo har ingen legalarvsrätt till skillnad från en efterlevande make. Den enda möjligheter för en sambo att ärva är genom att man upprättar ett testamente. Hur mycket en sambo kommer att ärva är därför helt beroende på vad som framgår av testamentet.

Eftersom du inte anger i frågan vad för innehåll testamentet blir det svårt att ge ett klart svar på din fråga.

Om testamentet anger att den efterlevande sambon ska tilldelas alltkan barnen klandra testamentet för att få ut sin respektive laglott. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. och är den del av arvet som man inte kan styra över med ett testamente utan bröstarvingarna har en lagstadgad rätt till denna del.

Detta innebär att om det finns två barn dvs. bröstarvingar och kvarlåtenskap uppgår till 500 000 kronor.

Arvslotten är då 500 000/ 2= 250 000 kronor och laglotten blir 250 000/2 = 125 000 kronor.

Bröstarvingar måste dock kräva jämkning av testamentet för att få ut sin del. Görs inte detta inom 6 månader, se 7 kap. 3 § ÄB, går bröstarvingen miste om sin rättighet.

I din fråga innebär detta att barnen har rätt till sin respektive laglott oavsett vad testamentet anger men får att få rätt till detta krävs jämkning (om testamentet inkräktar på laglotten)

Sambon har endast rätt till det som anges i testamentet eftersom sambo inte ärver enligt lag. Skulle det inte finnas något testamente skulle hela moderns egendom delas mellan hennes barn, i denna situationen spelar det alltså ingen roll att det är ett särkullbarn och ett gemensamt barn med sambon.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning