Sambo rätt till hus

FRÅGA
HejMin sambo och jag har nu separerat. Vi var sambo när jag köpte huset jag bor i. Alla lån står på mig. Även köpebrevet. Vad har han för rätt till huset?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ert fall blir Sambolagen tillämplig och du hittar den HÄR.

När ett samboförhållande upphör kan en bodelning genomföras, om ena sambon begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen. Vad som är samboegendom hittar du i Sambolagens 3-4 §§ HÄR. I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att de inte gjorts till enskild egendom. Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. Var huset förvärvat för att bli er gemensamma bostad (Sambolagen 5 §) ska det klassas som samboegendom och ingå i bodelningen. Det innebär isåfall att din sambo kan ha rätt till en del av värdet av huset.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85243)