Sambo - övertagande av bostad

FRÅGA
Jag och min sambo har gjort slut, vi har en hyresrätt som jag stått i kö till men skrev in honom när vi skulle flytta ihop vem har rätt till lägenheten?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det centrala i denna fråga blir huruvida hyresrätten utgör samboegendom. Detta definieras i 3-5 §§ SamboLag (SL). Och bedömningsgrunden blir om den "förvärvats för gemensam användning". Vilket enkelt kan beskrivas: Skaffade du bostaden åt er, inleddes samborelationen samtidigt som du skaffade bostaden?

Om detta stämmer utgör hyresrätten samboegendom, och ska då infalla i bodelningen. Det är då den sambo som bäst behöver bostad som får den, enligt 16 § SL. "Bäst behöver" är sociala skäl, vem kan lättast få ny bostad, och så vidare. Eftersom att en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde behöver den inte avräknas gentemot den andra egendomen i bodelningen. Det blir således bara den som "bäst behöver" som får den.

Om det inte stämmer, och du skaffade bostaden i annat syfte än åt er, är den din med ett undantag.
Din sambo kan ha övertaganderätt till den, enligt 22 § SL, om han av sociala skäl behöver den bättre. För att ett sådant övertagande ska bli aktuellt krävs dock att ni har barn tillsammans. Om ni har barn tillsammans ser man till vem av er som ska ha vårdnaden, vem som har lättast att skaffa ny bostad, och så vidare. Det blir en helhetsbedömning av samtliga sociala skäl.

Jag förstår att den ovan beskrivna bedömningen kanske inte ger så mycket vägledning, men tänk på att det blir en intresseavvägning av samtliga sociala skäl. Där det centrala får anses vara vem som lättast kan fixa ny bostad.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Gilbert Leijon
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88149)