Sambo och verkan av testamente

2016-11-30 i Testamente
FRÅGA
Kan vi som sambos och ogifta skriva ett eget testamente då vi har ett gemensamt barn? Vad skall det innehålla för att vara giltigt? Hur förvarar man bäst testamente?Kan vi även skriva ett gåvobrev gällande fastigheter , el behöver vi ta hjälp av juridisk kunnig för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, ni som sambos kan skriva testamente till förmån för varandra. Eftersom ni inte är gifta kommer det, utan testamente, bli så att ert gemensamma barn ärver den av er som först går bort då sambor inte ärver varandra. Är barnet under 18 år kommer den efterlevande sambon förvalta det med fri förfoganderätt, dvs. att det kan konsumeras men inte testamenteras till någon annan, till dess att barnet blir myndigt.

Eftersom barnet har lagstadgat laglottsskydd, vilket innebär att barnet alltid är garanterat 50% av sin förälders tillgångar, kan ni förvalta resterande 50% genom testamente. Eftersom ni bor tillsammans och har just ett gemensamt barn är det rimligt att ni skriver ett inbördes testamente, som då gör att ni ärver varandra till så stor del som möjligt för att tillgångarna sedan tillfaller ert barn.

Eftersom testamente är det mest formbundna avtal vi har, rekommenderar jag starkt att ni låter någon som är kunnig i arvsrätt hjälpa er med upprättande och bevittnande. Men huvuddelen testamente ska innehålla är en uttryckt vilja, dvs. att testatorn säger vem som ska ärva vad, att det är bevittnat av två vittnen i sin samtidiga närvaro (där de är i samma rum och skriver under direkt efter varandra) och att vittnena är fullt medvetna om att det är ett testamente de skriver under. De behöver inte veta vad som står i testamentet, men de behöver veta att det är just ett testamente.

För sambor gäller att det bara är det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden som är samboegendom och allt annat faller utanför och alla samboavtal som reglerar annat är utan verkan i den delen. Med det resonemanget är det svårt att upprätta ett gåvobrev i syfte att reglera just detta, men det går. För att göra det rekommenderar jag starkt att ni kontaktar en jurist.

Vill ni ha hjälp av våra jurister är ni varmt välkommen att kontakta dem på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86832)