Sambo och övertagande av bostad

FRÅGA
Hej! I samband med separationen från min sambo har jag flyttat ut från vår gemensamma bostadsrätt (den är införskaffad för att vi skulle bo i den, vi står båda på lånen, äger hälften av lägenheten var). Nu läser jag om att man måste göra anspråk på bostadsrätten inom 3 månader om man flyttat ifrån den? Stämmer det? Räcker det med att jag säger till min sambo att jag vill köpa ut honom eller måste jag göra ett skriftligt anspråk?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad jag förstår så har bodelning ej ännu skett. Begäran om bodelning kan ske senast inom ett år från det att samboförhållandet har upphört, detta framgår av Sambolagen 8§. Du har alltså ett år på dig att lämna anspråk om bodelning (och därigenom eventuellt få ett övertagande av bostaden). Samboförhållandet upphör den tidpunkt då ni flyttar ifrån varandra. Om man begär bodelning ska samboegendomen fördelas mellan makarna genom bodelning. Detta innebär att all samboegendom från vardera sida av samborna räknas samman, och delas därefter lika mellan parterna. Samboegendom är bostad och bohag som har blivit införskaffad för gemensamt bruk. Dvs. sådan egendom ni antingen har handlat ihop, eller har handlat för avseende att användas ihop. Vad jag förstår av det du lägger fram är bostaden samboegendom.

Sambor får även inför en omedelbart upphörande av samboförhållandet avtala om den kommande bodelningen. Detta innebär att ni båda kan komma överens om vem som ska få vad ur bodelningen, eller även om ni inte vill ha någon bodelning. Sambolagen 10§.

Gällande just bostaden, om ni inte kan enas om denna enligt avtal, gäller som huvudregel att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna egendom på sin lott. Bedömningen görs i regel från om någon av samborna har ensam vårdnad över barn, om bostaden är handikappanpassad, om den ena sambon kommer få svårt att förvärva ny bostad (exempelvis p.g.a. betalningsanmärkningar osv). Även andra tungt vägande skäl kan ha betydelse vid bedömningen.

Vid det fall ni ej kommer överens om vem som ska få bostaden på sin lott kan ni begära hjälp av en objektiv bodelningsförättare. Detta framgår av 26§ Sambolagen.

Vid det fall bodelning skett eller ni valt att inte ha sådan kan du givetvis köpa ut din f.d. sambo. Detta kan göras enligt vanliga avtals- och köprättliga regler. Alternativt även begära tvångsförsäljning av bostaden om ni inte kommer överens om den, då ni är samägare. Detta regleras i samägandelagen.

Vid vidare hjälp med problemet hänvisar jag er till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på fliken "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?