Sambo och dödsfall

FRÅGA
Hej!Min mamma har gått bort. Min mammas sambo vill nu tömma huset på hennes kläder, saker osv. Min mamma är ensam ägare till huset. Vad gäller
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen.

Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon.

Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål.

I detta fall framgår det inte av din fråga, om din moders sambo begärt en bodelning. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten din mamma avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL.

Har det inte gått mer än ett år, så har din mammas sambo rätt att begära en bodelning. I denna bodelning ska samboegendomen fördelas lika mellan din mammas dödsbo och hennes sambo. Jag tolkar det som om huset inte förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär då att huset inte är samboegendom.

Det som däremot kan delas mellan din moders dödsbo och hennes sambo är det gemensamma bohaget. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till det gemensamma bohaget räknas inte sådant som uteslutande användes för den ena sambons bruk 6 § SamboL.

Slutsats

Om din moders sambo begärt bodelning i rätt tid, så har hen rätt till bodelning. Det vill säga en lika fördelning av den gemensamma samboegendomen mellan din moders dödsbo och hennes sambo. Det som går att fördela är bostad eller bohag, förutsatt att de har köpts för gemensamt bruk.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91094)