FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal31/03/2015

Sambo och beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt

Hej!
Hoppas ni har tid att hjälpa mig. Jag bor idag hos min sambo i en bostadsrätt hon äger sedan tidigare. Jag betalar hyra idag. Nu har vi dock bestämt oss för att jag ska ta över halva av bolånet, och skriva över hälften av lånet på mig. Vi kommer även plocka ut lite mer pengar på lånet. Vi undrar hur man enklast, skriver över halva bostaden på mig och om det kan bli någon form av beskattning på det? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att ni stadigvarande bor tillsammans gäller sambolagen (se 1 § sambolagen). Enligt 3 § sambolagen utgör all egendom som införskaffats för gemensamt bruk s k samboegendom, vilken ska delas lika vid en ev. bodelning (såvida någon begär bodelning vid separation, se 8 § sambolagen). Då din sambo ägt bostaden sedan innan har den inte köpts för gemensamt bruk och utgör därmed i nuläget inte samboegendom. För likadelning vid ev. separation krävs att ni också äger lika delar var av bostadsrätten.

När det gäller överlåtelsen finns alternativen gåva samt köp, vilka ger olika utfall gällande beskattningen. Vid gåva utgår ingen skatt alls vid överlåtelsen, istället tar du över din sambos skattemässiga situation och får skatta när du säljer i framtiden, se 8 kap. 2 § samt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta förutsätter dock att det rör sig om en frivillig överlåtelse, att gåvoavsikt finns samt att en förmögenhetsöverföring sker (de civilrättsliga gåvokriterierna). Om däremot lån övertas i samband med gåvan (vilket sker i detta fall) kommer detta dock ses som en form av ersättning, varför beskattning trots allt kommer att utgå avseende denna del.

Om din sambo istället säljer halva bostadsrätten till dig beskattas din sambo för den vinst denne gör med 22 % (se 46 kap. 18 § 1 st. samt 65 kap. 7 § IL). Skillnaden blir då att din sambo får "skatta av" den vinst bostadsrätten genererat under dennes innehavstid om ni väljer att förändra ägandet genom försäljning, medan du kommer att få skatta för den delen när du säljer, om ni istället väljer gåva. Å andra sidan behöver du vid gåva inte betala någon köpeskilling till din sambo. Om köpeskillingen sätts till ett belopp som understiger marknadsvärdet kommer en del ses som köp (och därmed beskattas) och en del ses som gåva (vilken blir skattefri), se här RÅ 1988 ref. 22 och den s k delningsprincipen. Det ställs ersättningen (pengar eller övertagande av lån) i relation till marknadsvärdet; så stor del ska anses vara köp och resten blir gåva. Samma procentandel av omkostnadsbeloppet får då användas vid kapitalvinstberäkningen och övrig del förs över på den nya ägaren.

Hoppas ni fått svar på era funderingar. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare