Sambo och arv

FRÅGA
Hej!jag och min sambo har 2 barn och äger en villa ihop, vi har inte tänkt att gifta oss än, men vi undrar va vi ska göra för att inte hus eller tillgångar hamnar hos en förmyndare om någon av oss skulle avlida. finns det någon typ av kontrakt eller förord som vi kan skriva och i så fall vad, vad ska vi göra?tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler och lagar om samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL). Det som juridiskt sett skiljer samboskap från äktenskap är just frågor som rör arv. Vad gäller samboförhållande, är huvudregeln att sambos inte ärver något från varandra (såvida inte ett testamente har upprättats). Om ett samboförhållande upphör pga att ena parten har avlidit, sker en bodelning på samma sätt som vid en separation. Det krävs att den efterlevande sambon begär en bodelning enligt SamboL 8 §. Samboegendom som utgör bostad och bohag (SamboL 3 §) som förvärvats för gemensam användning, kommer delas lika när en bodelning sker. Undantag finns dock enligt SamboL 7 §. Enligt SamboL 7 § räknas sambors gemensamma bostad och bohag inte samboegendom som används för fritidsändamål.

Det finns skyddsregler till förmån för den efterlevande sambon. Vid bodelningen har den efterlevande sambon alltid rätt att få ut samboegendom som motsvarar två gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet enligt SamboL 18 §.

En förutsättning för att den efterlevande sambon ska kunna få överta bostaden och bohaget som tillhör den andre sambon, är att det finns skäliga omständigheter som talar för det enligt SamboL 22 §.

Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett testamente. På så sätt kan ni bestämma vem som ska ärva vad. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via våra avtalstjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Fick du svar på din fråga?