Sambo - mors bostadsrätt

Hej,

Är det möjligt att min pojkvän kan begära bodelning ur en bostadsrätt där både han och jag bor

men som egentligen tillhör min mamma? Det är så att min pojkvän och jag bor hos min mamma

och det är min mor som förvärvat denna bostadsrätt tillsammans med min far (numera avliden)

för x-antal år sedan. Ibland brukar min pojkvän låta skicka post till min mors adress

(där vi alla bor) för att det blir enklast för honom än att låta posten komma

dit han egentligen är mantalskriven (hos hans föräldrar).

Det både jag och min mor undrar över är ifall han har rätt till att begära bodelning

ifall han och jag bestämmer oss för att inte vara ihop längre?

Jag anser inte att vi är riktiga sambor eftersom vi bor hemma hos min mor i hennes bostadsrätt.

Dessutom är den mesta egendomen min mors (och mitt).

Min pojkvän tar endast hit lite kläder och annat (nödvändigt) för honom, men har inte

köpt möbler eller något liknande som är av betydande värde.

Lägenheten är min mors (där jag också fått bo kvar).

Sålunda uppstår även frågan ifall min mors lägenhet anses vara för "gemensamt bruk"

även för mig och min pojkvän? Bör vi alla tre skriva ngt avtal - samboavtal

eller ngt som gör att han inte har rätt till en andel i min mors bostadsrätt?

Jag vill inte att min mor ska behöva drabbas negativt ekonomiskt när det

tar slut mellan mig och min pojkvän.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om sambor och bodelning finner du i Sambolagen.
Med sambor avses två personer som är i ett parförhållande och som bor tillsammans permanent samt har ett gemensamt hushåll, Sambolagen . Du och din pojkvän anses alltså som sambor i lagens mening. Avgörande i ert fall, då ni bor tillsammans med din mor, blir om ni har ett gemensamt hushåll. Om både du och din pojkvän hjälper till med exempelvis mat och städning (och detta inte bara görs av din mor), skulle jag bedöma det som att ni har ett gemensamt hushåll och därmed ska anses som sambor.

Om din pojkvän flyttar ut (jag antar att så blir fallet om ni skulle göra slut), kommer ert samboförhållande att upphöra och då har din pojkvän (eller du) rätt att begära bodelning. I denna bodelning ska er samboegendom fördelas mellan er. Detta framgår av Sambolagen 2§ 1st p2 och 8§ 1st. Vad som avses med samboegendom är er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag under förutsättning att den här egendomen har införskaffats för gemensam användning, Sambolagen .

Bostaden
Eftersom att bostaden som ni bor tillsammans i är din mors bostadsrätt, är bostaden inte att klassa som din och din pojkväns gemensamma bostad så som Sambolagen kräver, se Sambolagen 5§ 1st p3 motsatsvis. Oavsett skulle bostaden inte kunna utgöra samboegendom, och ingå i en bodelning, eftersom att det är din mor som köpt lägenheten för sin egen skull. Bostaden är alltså inte förvärvad för det syftet att du och din pojkvän ska bo där tillsammans. Bostaden kommer därför inte att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din pojkvän. Detta innebär att din pojkvän inte kommer att få del av bostaden.

Bohaget
Sambors gemensamma bohag ska också ingå i en bodelning. Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annan flyttbar egendom som finns i hemmet. Det gemensamma bohaget ska också vara avsett för ert gemensamma hem för att det ska ingå i en bodelning. Detta framgår av Sambolagen . Även om det finns sådan här egendom hemma hos er, måste egendomen också vara förvärvad för gemensam användning för att det ska räknas som samboegendom och då kunna ingå i en bodelning (se Sambolagen ). Som regel kan man säga att egendom är förvärvad för gemensam användning om någon av er har köpt egendomen sedan ert samboförhållande inleddes, dvs. sedan ni flyttade ihop. I sådana fall spelar det ingen roll vem av er som faktiskt har köpt egendomen, utan den kommer oavsett räknas som samboegendom. Detta innebär alltså att om du eller din pojkvän har köpt exempelvis möbler eller andra lösa saker till lägenheten sedan ert samboförhållande inleddes, ska den egendomen ingå i en eventuell bodelning. Förmodligen är det inte mycket egendom som skulle kunna ingå i en eventuell bodelning, eftersom att du och din mor bott i lägenheten långt innan din pojkvän flyttade in.

Samboavtal
Du och din pojkvän kan skriva ett avtal, ett s k samboavtal, där ni kan avtala om att bodelning inte ska ske om ert samboförhållande upphör. Ni kan i detta avtal också avtala om att viss egendom inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta framgår av Sambolagen .

Sammanfattningsvis anses du och din pojkvän vara sambor i lagens mening. Om ert samboförhållande skulle upphöra, kan därför du eller din pojkvän begära att en bodelning ska göras. I denna bodelning kommer bostaden inte att ingå, eftersom att den tillhör din mor. Din pojkvän kommer alltså inte ha någon rätt till bostaden (oavsett om ni skriver avtal eller inte). Däremot kan viss egendom som finns i lägenheten komma att ingå, beroende på om du och pojkvän (antingen var för sig eller tillsammans) har köpt den till ert gemensamma hem sedan samboförhållandet inleddes.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning