Sambo med barn avlider

Det gäller ett ungt par, där mannen avlidit. De var sambos sen 1 och ett halvt år tillbaka. Tillsammans hade de sparat 40 000 kronor på ett konto i hans namn. Hon överförde 20 000 till sin mammas konto, för hon ansåg att de var hennes i alla fall. Mannen har varit gift förut, skilsmässan går igenom i augusti och han har en treårig dotter i det äktenskapet. Var det okej hon förde över de 20 000 resterande 20 000 får ju barnet ärva. Hur ska man undvika att mamman till barnet spenderar pengarna på sig själv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Sambor ärver inte varandra och vid ett dödsfall sker det en bodelning där all egendom som räknas som samboegendom, egendom som införskaffats för gemensamt bruk, att delas mellan parterna, 8 § Sambolagen. Vad som är samboegendom regleras i 3 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376

Efter bodelningen kommer den del som tillhör den avlidna parten att gå till arvingen, vilket är mannens son i detta fall. Om sonen inte är myndig kommer en person att utses som kan tillvarata barnets intresse. Denna person kan inte vara den efterlevande föräldern. Kommunens överförmyndare träder då in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren ska även ge sitt tillstånd vid uttag. Mamman till sonen har därmed inte direkt tillgång till arvet.

Ellinor SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning