Sambo kan ej kräva mer vid bodelning trots att denne lagt ner mer pengar på renoveringar etc.

Hej! Jag är i ett samboförhållande och vi ska nu separera. Enligt avtal så äger vi 50/50 av vår gemensamma fastighet. Vi ska nu sälja fastigheten och jag tycker att jag har rätt till mer än de 50% som avtalet säger, detta pga jag skjutit in mer pengar än min sambo då vi gemensamt gjort en utbyggnad av huset. Har jag rätt enligt lag att kräva/få mer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett samboförhållande anses enligt lag upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider (sambolagen 2 §).

Om ert förhållande upphör på grund av att ni väljer att gå skilda vägar så har ni båda två en rätt att begära att bodelning ska ske. Det är viktigt att komma ihåg att en bodelning inte sker automatiskt mellan sambor utan att det krävs att någon av er begär det. En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphört (sambolagen 8 § st. 2). Bodelning kan inte ske under pågående samboende.

Det är bara så kallad samboegendom som ingår i bodelningen. Samboegendom definieras som bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (sambolagen 3 §). All samboegendom kan bli föremål för likadelning vid samboförhållandets upplösning oavsett vem av samborna som är ägare (under förutsättning att egendomen har köpts för gemensam användning). En bodelning mellan sambor innebär alltså att värdet av samboegendomen (den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget), som återstår efter avdrag för skulder, ska delas lika (sambolagen 14 §).

Vad gäller er bostad så spelar det inte ens någon roll vem av er som äger bostaden om förvärvet av den skedde under samboförhållandet. Om bostaden däremot förvärvades av den ena sambon innan förhållandet inleddes så ska bostaden som huvudregel inte ingå i bodelningen eftersom den då inte kan anses förvärvad för gemensamt bruk (jfr sambolagen 5 §).

Eftersom att utbyggnadsarbetena har utförts på fastigheten och därmed blir en del av denna enligt jordabalkens regler så är utgångspunkten att värdet av dessa arbeten bodelas lika mellan parterna, eftersom att fastigheten i sig, som en enhet, är vad som bodelas. Att du har gått in med mer pengar för utbyggnad på fastigheten kommer alltså inte att speglas i bodelningen. Bodelningsregeln fungerar så att även om du hade stått för alla utgifter för fastigheten så skulle dess värde delas lika mellan er (med förbehållet att oskäliga resultat kan jämkas jfr sambolagen 15 §). Efter en försäljning erhåller alltså vardera sambo 50 % netto av bostadens värde efter att eventuella lån/skulder är avräknade.

Avtal
Sambor får dock avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (sambolagen 9 § st. 1). För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligen och att det har undertecknats av er båda (sambolagen 9 § st. 2). Notera att avtalet inte behöver registreras hos någon myndighet.

Sammanfattningsvis: Om ni inte genom samboavtal och/eller skuldebrev har reglerat något mellan er så kommer sambolagens regler att gälla, vilket således innebär att bostadens värde kommer att delas lika mellan dig och din sambo oberoende av att du har betalat mer i utgifter beträffande fastigheten. Du har i sådana fall alltså inte rätt att kräva mer än din sambo trots att du har betalat mer vid utbyggnaden av huset.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning