Sambo kallas alltid till bouppteckning

FRÅGA
Vår mor avled och efterlämnade mig och min bror. Hon har varit sambo de sista 10 åren. I dödsboet finns inga andra tillgångar än medel på bank som är hennes egen egendom. Inga fastigheter, föremål av större värde, eller andra värdesaker osv. Ska sambon ändå kallas till bouppteckningen eller gäller det bara om de skulle haft gemensam fastighet, större värden gemensamt etc?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagar om bouppteckning återfinns i ärvdabalken (nedan förkortat ÄB; länk till lagen här).

Särskilda regler om bouppteckning finns i 20 kap. ÄB. I 20 kap. andra paragrafen står att dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor ska bestämma tid och ort för bouppteckningen. Det är alltså den som tar hand om egendomen som ska bestämma tid och plats för bouppteckningen. Detta kan vara barnen eller en sambo/make till den avlidne.

I samma paragraf står det dessutom vilka som ska kallas till bouppteckningen. Där står att samtliga delägare ska kallas i god tid till bouppteckningen, det står dessutom att den avlidnes make eller sambo ska alltid kallas till bouppteckningen. Det gäller alltså oavsett om sambon inte skulle ärva något, sambon ska kallas ändå.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86931)