Sambo går lottlös utan testamente

2016-05-04 i Sambo
FRÅGA
Om man är sambo och har inga gemensamma barn. Dock har den avlidne 2 barn sen ett tidigare äktenskap. Vem ärver vad? Hur stor lott får sambon?
SVAR

Sambos har ingen arvsrätt. För att sambon ska få någon ”lott” måste ett inbördes testamente skrivas. Alltså ärver barnen i detta fall hela kvarlåtenskapen. Enligt Ärvdabalken 2 kap 1 § st2 framgår att barnen ärver hälften vardera.

Det sambon har rätt till är en bodelning enligt Sambolagen 18 § & 8 §. En sådan bodelning ska ske innan arvskifte sker enligt Ärvdabalken 23 kap 1 § st2. I en bodelning ska samboegendom delas lika enligt Sambolagen 14 §. Vad som är samboegendom framgår av Sambolagen 3-7 §§, exempelvis gemensam bostad som är inköpt för gemensamt bruk samt gemensamt bohag. En bodelning kan endast efterlevande sambo kräva, och därför kan man alltså avstå från att kräva en bodelning om man är den sambon som har mest samboegendom. Om bodelningen inte resulterar i att man som efterlevande sambo får minst två prisbasbelopp (värde om 88 600) har man rätt till motsvarande belopp ur samboegendom enligt Sambolagen 18 § st 2.

Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (456)
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (85357)