Sambo flyttar inte ut

FRÅGA
Jag delar lägenhet med min föredetta. Han betalar ingen hyra och jag står ensam på hyreskontraktet. Vi har upprättat ett eget kontrakt oss emellan där jag har rätt till större delen av bohaget vid en flytt eftersom han inte har haft någon inkomst under vår relation!Hur ska jag få honom att flytta ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga hur ni införskaffat lägenheten. Därför kommer jag ta höjd för båda eventualiteter.

Om du förvärvade lägenheten innan ni blev tillsammans

Situationen du har med ditt ex skulle i så fall kunna liknas vid en form av hyresavtal och går därför att säga upp med tre månaders varsel, se jordabalken 12 kap. 4 § 1 p. Teckna en skriftlig uppsägning där du meddelar att ditt ex behöver flytta ut.

Flyttar han inte ut efter det så kan du höra av dig till kronofogdemyndigheten för en handräckning och ansöka om hjälp att få ditt ex avhyst, alltså utslängd från lägenheten.

Om ni skaffade lägenheten tillsammans

I det fall att ni förvärvade lägenheten ihop så blir sambolagen tillämplig. När ni ska separera så kan vilken som helst av parterna begära en bodelning. Då ska ni komma överens om hur ni ska dela upp de tillgångar som räknas som samboegendom enligt sambolagen 3 §.

Är ni inte överens om hur bodelningen ska ske och kan upprätta ett bodelningsavtal som ni både skriver på så kan du ansöka om en bodelningsförrättare enligt äktenskapsbalken 17 kap. Det gör du hos tingsrätten. Man bedömer vem som har bäst rätt till ett gemensamt boende enligt sambolagen 16 §. Det ska dock finnas särskilda skäl för ditt ex att överta hyreskontraktet men några sådana skäl framgår inte av din fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2563)
2020-02-28 Sambo - separera - räkningar
2020-02-28 Samboegendom - enskild egendom
2020-02-28 Ärver sambor? Vad är samboegendom?
2020-02-28 Samboegendom

Alla besvarade frågor (77511)