Sambo, bil och bodelning - dold samäganderätt?

Hej! Jag ligger precis i en väldigt infekterad separation från min tidigare sambo där han totalt vägrar prata med mig. Under tiden vi bodde ihop så köpte vi en helt ny bil tillsammans för gemensamt bruk och ägande, nu har det blivit en väldigt tvist pga den här bilen. Han hävdar att bilen och billånet är helt och hållet mitt då köpet och lånet togs i mitt namn. Dock har vi betalat lika delar på kontantinsatsen, lånet, amorteringen, försäkring/kringkostnader och förbrukningen till bilen, från vårt gemensamma konto där vi varje månad lagt in lika mycket pengar ända fram till två månader efter separationen (bodelning är ännu inte gjord). Denna månad vägrar han dock betala med just argumentet att bilen är min. Detta innebär ju att enligt honom så skall jag stå för hela billånet själv och därmed också för hela värdeminskning vilket ju är en förlust för mig. Rimligt vore att bilen säljs antingen till endera part eller på marknaden, och vi står för halva värdeminskningen var och en (dvs tar smällen för halva lånet var). Dessutom är avtalet med bilfirman för lånet och återköp låst till 3 år och bilen köptes i dec 2014. Vilka rättigheter har jag vid en sådan här tvist? Gäller dold samäganderätt? Jag säger ju att bilen är gemensam och är villig att komma överens, men det verkar inte min motpart vara så jag skulle vara jätte tacksam för svar och hjälp hur jag kan gå vidare med detta.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt sambolagen är det endast gemensam bostad och bohag inköpt för gemensamt bruk som är att betrakta som samboegendom och därför ska ingå i en bodelning. Bilen är alltså inte samboegendom.

Dold samäganderätt när det gäller sambor har i praxis främst avsetts gälla fast egendom, t ex en bostad. De krav som i praxis är att egendomen är köpt för gemensamt bruk men i den ena sambons namn, att den som inte står som ägare bidragit ekonomiskt till inköpet, att den som i sitt namn köpte egendomen förstått att det ekonomiska tillskottet var syftat till att samäganderätt skulle föreligga och att båda parterna var ense om att egendomen skulle vara samägd. Det är förhållandena för tidpunkten vid köpet som man utgår från.

Dock så i praxis har främst bostad behandlats, och det är inte helt självklart att man skulle kunna hävda dold samäganderätt kring en bil, även om bedömningskriterierna i sig öppnar för att dold samäganderätt till en bil skulle kunna föreligga. För praxis kan du t ex se NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589.

Det är alltså inte möjligt för oss på Lawline att bedöma och ge dig ett säkert svar inom ramen för gratisrådgivningen. Det bästa är att ni kan komma överens, och kan ni inte det rekommenderar jag att du rådfrågar en jurist som kan sätta sig in mer i alla faktorer i ditt fall och ge dig ett mer underbyggt svar.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning