Sambo avlider - vad händer med den gemensamma bostaden?

2016-05-18 i Sambo
FRÅGA
Hej!Jag och min fästman vill köpa ett hus tillsammans. Jag har tre barn och fästmannen har två sedan tidigare. Vi är inte gifta och har heller inga gemensamma barn. Vi har tänkt att gemensamt belåna oss för att kunna köpa huset.Nu kommer vår fråga; Om någon av oss går bort vad händer då med den efterlevande partern? Hur går vi tillväga för att låta den efterlevande kunna bo kvar? Hur mycket ska betalas till respektive barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni bor ihop i ett parförhållande är ni sambor varför Sambolagen blir tillämplig enl. 1§ Sambolagen (2003:376) (SamboL). När ni köper ett hus ihop utgör därmed den gemensamma bostaden samboegendom tillsammans med bohag som är införskaffat för gemensamt bruk enl. 3§ SamboL. Om någon av er går bort upphör samboförhållandet och bodelning ske på begäran av efterlevande sambo enl. och 18§ SamboL. Huvudregeln är att samboegendomen delas lika mellan samborna enl. 14§ SamboL. Då ni inte är gifta har ni ingen arvsrätt efter varandra vilket gör att dina 3 barn kommer ärva din kvarlåtenskap och din fästmans 2 barn kommer ärva hans kvarlåtenskap enl. 2 kap 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) förutsatt att det inte finns något testamente. Barnen har dock alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten 7 kap 1§ ÄB vilket gör att ett testamente är ogiltigt i den delen det inskränker denna rätt. Enl. 18§ 2st SamboL har efterlevande sambo rätt att få ut, som sin andel, två gånger det för tiden gällande prisbasbeloppet i den mån det räcker av samboegendomen.

Enl. 16§ 2st SamboL har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna mot avräkning på sin lott, då den ena sambon har gått bort gäller denna rätt endast för efterlevande sambo enl. 18§ SamboL. För att efterlevande sambo ska kunna bo kvar i huset krävs alltså att avlidne sambons dödsbo kan erhålla värdet av hälften av samboegendomen från efterlevande sambo. Sambor får dock enl. 9§ SamboL avtala om att viss samboegendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna, om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt kan det dock jämkas eller lämnas utan avseende. Ni skulle även kunna skriva ett testamente till förmån för varandra för att förordna om kvarlåtenskapen enl. 9 kap 1§ ÄB, att uppmärksamma här är som nämnt ovan att testamentet inte får inskränka barnens laglott.

Hoppas detta besvarade era fråga, om inte är ni varmt välkomma att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86820)